SRO om multikulturalisme og identitetsdannelse | Eng A Samf A

  • STX 2.g
  • SRO (Engelsk A, Samfundsfag A)
  • 7
  • 9
  • 3857
  • PDF

SRO om multikulturalisme og identitetsdannelse | Eng A Samf A

Studieretningsopgave (SRO) om multikulturalisme og identitetsdannelse skrevet i fagene engelsk A og samfundsfag A.

Problemformuleringen lød:
1) Redegør for begreberne multikulturalisme og identitetsdannelse
2) Med udgangspunkt i en analyse og en fortolkning af ”My Son the Fanatic” og ”Pictures” ønskes en undersøgelse af, hvilke problemer det kan have for det enkelte individ at leve i et multikulturelt samfund. (inddrag relevante teoretikere)
3) Diskuter i forlængelse heraf hvorfor multikulturalisme kan være et problem for individets identitetsdannelse.

Lærers kommentar

Engelskdelen var meget dårlig og trak ned 02 eller 4, men samfundsfags delen gav 7 eller ti tal.

Elevens kommentar

Analysen i engelsk skulle have været mere dybdegående.

Studienets kommentar

Der mangler en samlet konklusion.

Indhold

Abstract
Indledning
Konklusion
Multikulturalisme.
Del Konklusion.
Identitetsdannelse.
Del konklusion
Med udgangspunkt i en analyse af og en fortolkning af ”My Son the Fanatic” og ”Pictures” ønskes en undersøgelse af, hvilke problemer det kan have for det enkelte individ at leve i et multikulturelt samfund.
Delkonklusion.
Diskuter i forlængelse heraf hvorfor multikulturalisme kan være et problem for individets identitetsdannelse.
Delkonklusion
Litteraturliste

Uddrag

Jeg tror det skaber problemer at leve i et multikulturelt samfund. Jeg tror problemet er, at man har svært ved at danne sig en identitet, når man som immigrant kommer til et fremmed land, med en fremmed kultur og levemåde. Jeg vil gerne vide hvad problemer det giver individet, at leve i et multikulturelt samfund, og jeg vil gerne vide, hvorfor multikulturalisme kan skabe problemer for individets identitetsdannelse. Siden der i dag findes bandekrige, ghettoer og terrororganisationer kunne man blive fristet til, at tro at der er noget galt, når det kommer til integration og at lande med multikulturalisk politik måske har slået fejl. For at undersøge disse problemer vil jeg bruge humanistiske metoder som, at analysere og fortolke. Jeg har brugt den hypotetiske-deduktive metode. Jeg har kigget på diverse teoretikeres meninger om identitetsdannelse... Køb adgang for at læse mere

SRO om multikulturalisme og identitetsdannelse | Eng A Samf A

[1]
Bedømmelser
  • 13-12-2015
    ............................