Multikulturalisme synopsis samfundsfag HF

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Studienet.dk.
 • HF 2. år
 • Samfundsfag C
 • 10
 • 5
 • 1313
 • PDF

Multikulturalisme synopsis samfundsfag HF

Eksamenssynopsis i samfundsfag B på HF. Synopsen handler om identitet og etnicitet i det multikulturelle samfund og bruger tre forskellige artikler til at belyse emnet.

Problemformuleringen lød:
- Hvordan skabes sammenhængskraft i et multikulturelt samfund, så man undgår marginalisering?
- Hvad indebærer ordet ”kultur” overfor ”multikultur”?
- Hvilke forskelle er der på et individ fra et hhv. kollektivistisk og individualistisk livssyn?
- Hvilke integrationsstrategier (overlevelsesstrategier) findes der, for at få disse kulturer/livssyn til at leve side om side?

Artiklerne var:
”Rapport om marginaliserede nydanske børn og unge” Ministeriet for flygtninge, Indvandrere og Integration, marts 2009.
”Hellere to skridt frem og tre tilbage”, Ny i Danmark, nr. 1, 2009.
”Den danske kultur er en sej lim”, Politiken 22/5 2010

Lærers kommentar

Der manglede en perspektivering til en anden tekst, evt. statistik, for at karakteren kunne blive 12 :)

Elevens kommentar

Umiddelbart kunne man godt uddybe de forskellige besvarelser af spørgsmålene i opgaven, men jeg havde et mere uddybende talepapir ved siden af, eftersom kravet er få stikord!

Uddrag

Kultur kan defineres som et sæt af værdier og symboler der præger vores holdning og adfærd. Hvordan vi fortolker verden og hvordan vi handler i og med verden. Det udfolder sig på hhv. 2 forskellige nivauer, det individuelle >< kollektive.
Det individuelle niveau giver plads til fortolkning af individets livssyn og udvikling af adfærdsmønstre i forhold til omverden... Læs mere

Multikulturalisme synopsis samfundsfag HF

[3]
Bedømmelser
 • 19-05-2011
  den er gode nok! jeg kunne brug den.
 • 02-12-2011
  Givet af Studerende på 2. år
  ja det var en super opgave.
 • 26-06-2012
  Givet af Studerende på 2. år
  Glimrende intro til hvordan man lige kan komme igang