SRP om Motion og Fedme hos Børn og Unge i Samfundsfag og Idræt

 • STX 3.g
 • SRP (Samfundsfag A, Idræt B)
 • 10
 • 22
 • 7487
 • PDF

SRP om Motion og Fedme hos Børn og Unge i Samfundsfag og Idræt

SRP om Motion og Fedme blandt Børn og Unge, skrevet i fagene Idræt B og Samfundsfag A, hvor jeg i opgaven bl.a. gør rede for hvad fedme er, og hvordan motion modvirker tilstanden, samt fedme set med et samfundsfagligt perspektiv.

Studienets kommentar

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Abstract 1
Hvad betyder begreberne ”fedme” og ”en sund livsstil”? 3
Årsagerne til og konsekvenserne ved fedme blandt børn og unge 5
Usund kost 5
Inaktivitet 6
Samfundet 7
Diskrimination og social eksklusion 7
Øget risiko for livsstilssygdomme 8
Hjerte-karsygdomme 8
Diabetes type 2 8
Motion og sundhed vs. tv, playstation, cola og chips 9
Sjovere og mere interessant 9
Fordelagtigt 10
Lettere tilgængeligt 11
Initiativer til indførelse af en sund livsstil for 14-årige drenge 12
Madordning i skolen 13
Rollemodeller 13
Videospil 13
Hvem har ansvaret for, at børn og unge får en sund livsstil? 14
Liberalistisk synsvinkel 15
Konservativ synsvinkel 16
Socialistisk synsvinkel 16
Hvor meget ansvar har socialiseringsaktørerne i Danmark? 17
Konklusion 19
Litteraturliste 20
Internetadresser 20
Bøger 20
Avisartikler 20
Bilag 1 21

Uddrag

"Indledning:
Børn og unges kraftige ændringer i kost- og motionsvaner, har i høj grad været med til at sætte et ekstra stort fokus på sundhed og fedme i Danmark. Eksperter fra blandt andre WHO forudsiger, at 60-70 procent af alle europæere i år 2030 vil være fede, hvis fedmeepidemiens udvikling fortsætter i samme hastige tempo. Udviklingen skal standses ved, at mange flere børn og unge får en sundere livsstil.

For at besvare opgaveformuleringen vil jeg i den korte redegørelse for begreberne ”fedme” og ”en sund livsstil” tage udgangspunkt i WHO’s og Sundhedsstyrelsens definitioner af fedme og den sociologiske definition af livsstilsbegrebet.

I min redegørelse for årsagerne til, at børn og unge rammes af fedme, vil jeg blandt andet anvende en naturvidenskabelig teori om sammenhængen mellem kost og motion og en sociologisk teori om social ulighed i sundhed.

Med udgangspunkt i årsagerne til fedme vil jeg gøre rede for de konsekvenser, som fedme kan have for børn og unge. I besvarelsen vil jeg i øvrigt se bort fra, at nyere forskning viser, at fedme kan være genetisk bestemt. Jeg vil i stedet have fokus på samfundsfaglige og fysiologiske årsager og konsekvenser som for eksempel livsstilssygdomme.

I diskussionen om hvordan motion og sundhed kan blive mere attraktivt for store drenge end tv, playstation, cola og chips, vil jeg ud fra blandt andet hypotesen ”lige børn leger bedst”, en teori om indlæring af normer og Meads teori om rollemodeller, finde ud af hvad der kan gøre det sunde valg attraktivt og dermed give drengene lyst til at være sunde.

Jeg vil udarbejde initiativer som kan begrundes både samfunds- og idrætsfagligt. Initiativer skal kunne indføres enten i skolen, i fritidsklubben eller i hjemmet, da det er de unges socialiseringsaktører. For at sætte fokus på det idrætsfaglige vil jeg udarbejde et forslag, som hovedsageligt kan begrundes fysiologisk.

I min diskussion af hvem der har ansvaret for, at børn og unge får en sund livsstil, vil fokusset være samfundsfagligt. Jeg vil inddrage staten/samfundet, forældre og børnene selv som socialiseringsaktører og anvende teori om socialisering og indlæring og forskellige politiske ideologier for at underbygge og argumentere diskussionen."... Køb adgang for at læse mere

SRP om Motion og Fedme hos Børn og Unge i Samfundsfag og Idræt

[7]
Bedømmelser
 • 13-10-2010
  Har tænkt mig at bruge opgaven til at understøtte min SSO opgave på 2. HF. God og detaljeret sammenhæng mellem problem, dokumentation og konklusion omkring unge, fedme, den sociale arv og samfundets indvirke på fedmeproblemerne der vil komme fremover.
 • 28-11-2010
  En rigtig god og dybde gående opgave, havde mange ting der var gode.
 • 28-01-2014
  super hjælp til min srp
 • 15-06-2012
  Givet af 3.g'er på STX
  Super opgave og god til inspiration

Materialer relateret til SRP om Motion og Fedme hos Børn og Unge i Samfundsfag og Idræt.