Motorvej E45 Projekt Matematik HTX

 • HTX 3. år
 • Matematik A
 • 10
 • 15
 • 1662
 • PDF

Motorvej E45 Projekt Matematik HTX

Denne opgave er et løsningsforslag til projektopgaven "Motorvej E45" fra bogen "Mat B2 HTX Systime"

En besvarelse på oplæget matematik projekt e45 indeholdende teori præsentation og beregninger om integralregning.

Lærers kommentar

Fin opgave

Indhold

Opgaven besvarer følgende spørgsmål:

1. Bestem det blå og det orange tværsnitsareal ved brug af integralregning.
Hvad er resultatet et udtryk for i forhold til de jordmængder, der skal flyttes?

2. Hvor mange kilometer jordvold skal der etableres såfremt profilet var ens overalt?

3. Bestem forskriften for to parabler, der går fra henholdsvis punkterne A til B og fra C til D, når det er givet at arealet af det færdige tværprofil skal være det samme.

4. Bestem det stejleste sted på volden for begge profiltyper.

Uddrag

Indledning Ved motorvej E45 vest om Kolding anlægges lange og høje støjvolde. De skal beskytte beboere umiddelbart øst imod støjen fra lastbiler og andre køretøjer. Når voldene er færdigbyggede skønnes det at der er blevet flyttet på 345.000 m3 jord.

Præsentation af problemet I anlægsfasen er der tegnet tværprofiler af voldene af den lokale landmåler. I figur 3.25 kan du et udsnit af et af disse tværsnit, hvor det orange område angiver det færdige profil efter anlæggelsen. Det blå felt angiver hvor meget jord der først skal fjernes. Koterne er angivet i de punkter, hvor voldens tværprofil ændrer retning... Køb adgang for at læse mere

Motorvej E45 Projekt Matematik HTX

[5]
Bedømmelser
 • 05-01-2014
  Super fin opgave, mangler dog en lille smule henvisning af udregninger, men er super til vejledning:-)
 • 22-09-2015
  Givet af HTX-elev på 3. år
  Meget fint, let forståeligt. God til at forklare tingene :)
 • 05-03-2015
  God opgave, med gode besvarelser.
 • 06-04-2014
  Ser fin ud, fint opstillet godt klaret.