Senmodernitet og identitet samfundsfag

 • STX 2.g
 • Samfundsfag A
 • 10
 • 14
 • 4043
 • PDF

Senmodernitet og identitet samfundsfag

Opgaven er en større samfundsfagsopgave om senmodernitet og identitet. Opgaven er skrevet i samfundsfag A på STX.

Problemformuleringen lød:
1) Redegør for hvordan Anthony Giddens opfatter modernitetens udvikling. Hvilke tre faktorer karakteriserer senmoderniteten?
2) Undersøg hvordan individets identitet udvikler sig i senmoderniteten. Begreberne forbrug og fællesskab skal inddrages.
3) Tag stilling til i hvor høj grad individualiseringen er et samfundsmæssigt problem eller et samfundsmæssigt gode.

Studienets kommentar

En rigtig god opgave, der gennemgår de væsentligste aspekter ved Anthony Giddens' teori om senmodernitet, og hvordan den påvirker det enkelte menneskes identitet.

Indhold

1. Indledning 3
2. Redegørelse for Anthony Giddens opfattelse af modernitetens udvikling 5
3. Undersøgelse af hvordan individets identitet har udviklet sig i senmoderniteten, med fokus på forbrug og fællesskab. 7
4. Diskussion af i hvor høj grad individualiseringen er et samfundsmæssigt problem eller gode 10
5. Hovedkonklusion 12
6. Litteraturliste 14

Uddrag

Indledning
Anthony Giddens er født i 1938 og er en britisk sociolog. Anthony Giddens har siden 70’erne arbejdet bredt med sociologien. Anthony Giddens er primært kendt for sin analyse af det moderne samfund og individets identitet i forhold til det moderne samfund. Anthony Giddens analyse af moderniteten er kendetegnet ved den voldsomme hastighed, hvormed den samfundsmæssige forandring foregår. Denne opgave kommer til at omhandle individets identitet i senmodernismen. Jeg tager udgangspunkt i Anthony Giddens kendte definition af senmodernismen... Køb adgang for at læse mere

Senmodernitet og identitet samfundsfag

[12]
Bedømmelser
 • 05-02-2011
  Mange rigtig gode overvejelser i denne opgave
 • 29-03-2011
  Rigtig god opgave. Velskrevet og overskuelig
 • 20-04-2015
  rigtig god og velskrevet
 • 30-03-2011
  Rigtig god opgave !!