Moderne forandringer og psykisk arbejdsmiljø

 • EUD (og HG) 1. år
 • Andre fag
 • 10
 • 23
 • 7959
 • Word2003

Rapport: Moderne forandringer og psykisk arbejdsmiljø

Vi ønsker at udarbejde en rapport, der omhandler hvordan moderne forandringer i en virksomhed kan påvirke dens psykiske arbejdsmiljø, og der ud over vil vi komme ind på stress som kan være en konsekvent af et dårligt arbejdsmiljø.
Vi tager udgangspunkt i IKEA, hvor der er sket store forandringer de seneste år ved strukturen og arbejdsorganisationen. Vi vil i rapporten analysere den valgte virksomheden, herunder vil vi skrive om den klassiske model af organisation, fordelingen af ansvar og myndighed. Herefter vil vi undersøge, hvordan det vil påvirke en virksomhed, når man indføre et nyt system og hvordan motivation af hver medarbejder kan hjælpe til at undgå arbejdsstress.
Herefter vil vi beskrive hvilken ledelsesstil der ville kunne passe til den nye forandringsform. Der ud over vil vi uddybe virksomhedskultur, værdier og normer, arbejdsmiljø.

Indhold

1. Moderne forandringer i en klassisk organisationsstruktur

1.1 Fordelingen af ansvar og myndighed s.1

1.2 Eksempel på forandringer i en organisationsstruktur i en IKEA s.2

2. LEAVITT'S model
2.1 Hvordan indførsel af et nyt system vil påvirke organisationen s.3
2.2 Hvordan der kan opstå modstand mod forandring og hvorledes, at man kan forhindre dette s.5
2.3 Medarbejdernes stress som tegning på dårlige forandringsorganisation i virksomheden .s.5
2.4 Hvad der kan motivere en medarbejder til ændringer på kort og langt sigt s.7
2.5. IKEA's strategiplan og motivationspolitik for medarbejdere s.8


3. Moderne LEDELSESSTIL

3.1 Hvem er en god leder i forandringsproces? s.10

3.2 Hvilken ledelsesstil passer til IKEA's forandringspolitik s.11


4. Psykisk arbejdsmiljø er en vigtig del af virksomhedskultur

4.1 Virksomhedskultur og arbejdsmiljø s.11
4.2 ”De seks guldkorn” s.13
4.3 IKEA's virksomhedskultur s.14
5. Konklusion s.15
6. Bilag

Uddrag

1. Moderne forandringer i en klassisk organisationsstruktur

En organisation består af personer, der samarbejder om at nå et eller flere fælles mål. Det er altid vigtigt at have en klar forretningside, som beskriver hvilke kundebehov, virksomheden ønsker at dække. Ideen tydeliggøres ved at fastlægge en række målsætninger, som virksomheden skal opnå. Målene skal formuleres præcist og således , at det er muligt at kontrollere om virksomheden har nået dem, så de skal være: konkrete, realistiske, tidsbestemte og forenelige med andre mål. Hvordan arbejdet organiseres vises i den formelle (”bureaukratiske”) organisationsstruktur i virksomheden. Det er et sæt hovedregler for arbejdsfordelingen mellem personer og afdelinger og fordelingen af ansvar og myndighed.

1.1 Fordelingen af ansvar og myndighed
Ifølge Max Weber i ”den ideelle organisation” - model ansvar og myndighed fordeles efter et af disse tre principper:
1. Linjeprincippet, hvor hver medarbejder kun kan have en direkte overordnet : en chef, som kan give ordrer til de medarbejdere, der er ansat under ham og den enkelte medarbejder kun er ansvarlig over for denne chef... Køb adgang for at læse mere

Moderne forandringer og psykisk arbejdsmiljø

[4]
Bedømmelser
 • 02-12-2010
  fin opgave - en smule langtrukken med fyldord, men ellers ok
 • 12-11-2010
  Givet af Studerende på 1. år
  Super relevant litteratur og rammer højaktuelt emne
 • 17-05-2010
  rigtig god opgave, god til inspiration
 • 10-03-2010
  ioawenfionwgnwionr qwef wef ef w