Mindreårige og deres ret til at indgå aftaler

  • HHX 3. år
  • Erhvervsret C
  • 7
  • 17
  • 5340
  • PDF

Eksamensprojekt: Mindreårige og deres ret til at indgå aftaler

I nedenstående rapport vil jeg berøre emnet mindreårige med afgrænsning til andre min-dreårige, såsom sindssyge mindreårige og til umyndige der har indgået ægteskab. For det første vil jeg redegør for hvorledes en aftalen bliver indgået, hvilket forudsætninger der skal tages hensyn til og hvad en aftale egentligt indebærer. Kan en person nå at tilbagekal-de sit tilbud samt hvad vil der ske hvis accepten er forsinket. Derefter vil jeg redegøre for i hvilke situationer en aftale kan erklæres for ugyldig. Hvad kræves for at få erklæret en af-tale for ugyldig og tages der udgangspunkt i hvem der har indgået aftalen og kan indholdet have nogen form for betydning, når der er tale om, at en aftale skal ugyldiggøres. Derefter

Indhold

Indledning 2
Redegør for hvorledes en aftale indgås – aftalemodellen. 2
Redegør kort for i hvilke situationer aftaler kan erklæres for ugyldige. 5
Vurder herefter mindreåriges muligheder for at indgå aftaler. 7
Domsanalyse U. 1976. 65H 11
Konklusion 15
Litteraturliste 17
Bilag 1
Bilag 2

Uddrag

Hvilke rettigheder har mindreårige hvad angår aftaler og køb. Kan mindreårige uden videre indgå aftaler, må de godt selv indgå kreditaftaler eller har de brug for værgens underskrift. Kan en aftale gøres ugyldig, hvis værgen eller modparten finder aftalen ugyldig. På grundlag af min viden vil jeg til sidst analysere en dom, som behandler emnet mindreårige. Jeg vil gå ind i dommen og se på partnerne, hvilke påstand frembringer de og hvordan passer dommen med nedenstående teorier... Køb adgang for at læse mere

Mindreårige og deres ret til at indgå aftaler

[1]
Bedømmelser
  • 29-07-2011
    den er mega god at downloade.. anbefales kraftigt