SRO om miljøpolitik i Danmark | Samfundsfag A og Naturgeografi B

SRO om miljøpolitik i Danmark | Samfundsfag A og Naturgeografi B

Studieretningsopgave (SRO) om miljøpolitik i Danmark. Opgaven belyser sammenhængen mellem økonomisk og økologisk vækst, og redegør for nogle centrale begreber indenfor både naturgeografi B og samfundsfag A.

Problemformuleringen lød:
1. Redegør for bæredygtighedsbegrebet og redegør for de centrale bæredygtighedselementer, der indgår i ministeriets egen bæredygtighedsstrategi.
2. Undersøg udvalgte dele af Miljø- og Naturplan Danmark 2020 med henblik på om indholdet lever op til kravet om bæredygtighed
3. Diskuter med inddragelse af relevante samfundsfaglige begreber de politiske partiers og interesseorganisationers forskellige holdninger til planen"

Opgaven er opbygget ud fra de tre ovenstående punkter, således at de udgør hver deres overskrift. Opgaven afsluttes med en konklusion.

Uddrag

Indledning
” It is critical that we understand this is not just a challenge, it's an opportunity, because if we create a new energy economy, we can create five million new jobs, easily”. Sådan sagde den amerikanske præsidentkandidat Barack Obama, da han til en debat med John McCain blev spurgt hvad han ville gøre ved den miljømæssige situation hvis han blev valgt som præsident. Obamas citat opridser meget godt hvor meget den økonomiske og miljømæssige tilstand er afhængig af hinanden. Efter valget tog den nyvalgte præsident til Europa, hvor specielt de danske politikere var spændte på hvordan den amerikanske miljøpolitik nu ville lyde. Med finanskrisen i baghovedet, var mange nemlig bange for at de økonomiske hjælpepakker ville tilgodese den økonomiske vækst, men glemme den bæredygtige udvikling. Al panik blev dog afblæst, da Obama mødte op med en fokuseret og målrettet dagsorden. For at bibeholde sin status som verdens eneste supermagt må USA være konkurrencedygtige på alternative energiformer. Bæredygtighed og i det hele taget klimapolitik har altså en afgørende faktor inden for politik. Dette skyldes at klimaets tilstand påvirker både det enkelte individs opførsel, men også national og international politik... Køb adgang for at læse mere

SRO om miljøpolitik i Danmark | Samfundsfag A og Naturgeografi B

[1]
Bedømmelser
  • 08-06-2011
    Givet af Studerende på 1. år
    Ganske okai opgave, har nogle fine informationer.