Mikrobrygeriers special øl i Dansk detailhandel

  • Universitet el. Videregående 3. år
  • Andet
  • 9
  • 36
  • 8805
  • PDF

Mikrobrygeriers special øl i Dansk detailhandel

Uddannelse: Handelsøkonom
Specialedel Detail & Salg.

Procesevaluering af projekter og teoriforløbet på Handelsøkonomuddannelsen

Problemformulering

Hvilke muligheder og trusler er der for, at optimere, stabilisere og positionere salget, af dansk special øl fra mikrobryggerier, i detailhandlen.

Studienets kommentar

Handelsøkonomuddannelsen 2005

Indhold

English summary 3
Procesevaluering af projekter og teoriforløbet på Handelsøkonom uddannelsen 5
Indledning 7
Problemdiskussion 8
Problemformulering 8
Afgrænsning 9
Metode 10
Baggrundsviden & historik 11
Analyse af detailbutikkerne 14
Mikrobryggerier boomer 15
Produktets livscyklus i detailhandlen 16
Space management 19
Positionering i detailhandlen 21
Tilliden til fremtidens forbrug i detailhandlen 23
Danish beer koncept (Den fiktive shop) 26
Salgspsykologier 30
Indkøbsadfærd i detailhandlen 31
Konklusion 35
Kildefortegnelse 37

Uddrag

Metode

Vi besluttede os for at lave både et desk og field research. Vi startede derfor med at tage rundt til nogle specialbutikker og supermarkeder for at høre deres version, af det danske detail marked for øl.

Vi har anvendt en eksplorativ og deskriptiv analyse metode for på en udforskende metode, at kunne opstille muligheder og trusler, som det danske detail marked for øl går i møde.
De sekundære dataindsamlinger vi har foretaget er bl.a. gjort i aviser, tidsskrifter, lærebøger og Internet. De primære data indsamlede vi ved, at afholde et kort dybdeinterview med indehavere af forretninger og producenter af speciel øl. Der er altså anvendt både sekundære og primære data til opgaven.
Vi finder vores primære dataindsamling hos de 5 forskellige butikker for mindre valide på trods af, at det er en mere kvalitativ metode. Fordi der er få dybdegående spørgsmål men vi henvendte os uvarslet og personligt i butikkerne for også, at kunne foretage en observation af butikkens profil og ekspedientens kompetencer. Men ved en fremlæggelse af vores spørgsmål var der ofte en mindre modstand, i det, det er tidskrævende og frustrerende for den ansvarlige, at afse tid til sådanne interview.
Ved de sekundære data har vi gjort en masse positive indsamlinger i officielle datakilder. Vi har bl.a. set på diverse statistikker og databaser, som vil fremgå i grafiske præsentationer, for netop samlet, at kunne konkludere på vores problemstilling.
Vi inddrager samtidig en håndfuld forskellige teorier, som vi har anvendt analytisk på detailmarkedet for øl.
Bl.a. ser vi på positioneringskortet og reflektere derigennem producent virksomheden Vestfyens positioneringsstrategi på detailmarkedet. Ligeledes har vi set på parameterstrategien, produktlivscyklus forløbet, spacemanagement teorien, SOR modellen og afslutningsvis salgspsykologiske teorier som 4 x 20 reglen, SPIN modellen, salgstrappen og beslutningsprocessen hos forbrugeren... Køb adgang for at læse mere

Mikrobrygeriers special øl i Dansk detailhandel

[1]
Bedømmelser
  • 18-05-2009