SRP: Middelalder og Renæssance i England i Historie og Engelsk

  • STX 3.g
  • SRP (Historie A, Engelsk A)
  • 12
  • 26
  • 8809
  • PDF

SRP: Middelalder og Renæssance i England i Historie og Engelsk

SRP'et indeholder en redegørelse for Middelalderen, Renæssancen og den Elizabethanske periode i England, og opgaven indeholder derudover også en analyse og fortolkning af Shakespeares "Romeo and Juliet" for på den måde at svare på om der er tale om brud eller kontinuitet mellem de to perioder (middelalderen og renæssancen). Mit SRP er skrevet med brug af fagene Engelsk A og Historie A.

Studienets kommentar

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Forside Side 1
Abstract Side 2
Indholdsfortegnelse Side 3
Indledning Side 4.1
Redegørelse af middelalderen Side 4.2
Redegørelse af renæssance Side 6.1
Redegørelse af den Elizabethanske periode Side 8.1
Analyse af Romeo and Juliet af William Shakespeare Side 10.1
Gennemgående temaer Side 12.1
Personkarakteristik Side 13.1
Uordenen Side 15.1
Træk fra middelalderen og renæssancen Side 16.1
Kildekritisk analyse af første kilde Side 17.1
Kildekritisk analyse af anden kilde Side 18.1
Diskussion og vurdering Side 19.1
Vurderingen Side 21.1
Konklusion Side 23.1
Litteraturliste Side 25.1
Bilag Side 26.1

Uddrag

"4.1 - Indledning:
Den Elizabethanske periode er en overgangsperiode – en såkaldt transitionsperiode. Transitionsperioder bærer ofte præg af træk fra flere forskellige perioder.

Fra 1558-1603 var Elizabeth Tudor dronning af England, og England gennemgik en masse forandringer i denne periode. Jeg vil, med udgangspunkt i Shakespeares ”Romeo and Juliet” samt mine to selvvalgte kilder fra renæssancen, finde ud af, om betegnelsen ”renæssance” kan bruges om den Elizabethanske periode.

De to kilder jeg har valgt, er et portræt af Henry Unton samt en rapport af George Peckham, der omhandler Englands kolonisering.

Der findes mange holdninger om, hvorvidt der er tale om brud eller kontinuitet ved overgangen mellem middelalderen og renæssancen. Jeg vil vurdere, om der er tale om brud eller kontinuitet imellem de to perioder. For at kunne gøre det, vil jeg analysere og fortolke Romeo and Juliet samt lave en kildekritisk analyse af mine to selvvalgte kilder.

Inden selve analysen, vurderingen samt diskussionen, er det relevant at redegøre for middelalderen, renæssancen samt den Elizabethanske periode.

På baggrund heraf, kan jeg drage paralleller fra teksterne til perioderne for på den måde, at kunne svare på, om betegnelsen ”renæssance” kan bruges om den Elizabethanske periode. Yderligere kan jeg vurdere, om der er tale om kontinuitet eller brud ved overgangen mellem de to perioder."... Køb adgang for at læse mere

SRP: Middelalder og Renæssance i England i Historie og Engelsk

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.