SRO om Mendelsk genetik

  • STX 2.g
  • SRO (Biologi A, Matematik B)
  • 10
  • 14
  • 3917
  • Word2007

SRO om Mendelsk genetik

SRO i Biologi A og Matematik om Mendelsk genetik.

Opgaveformulering

a.) Giv en beskrivelse af Mendels eksperimenter, og gør rede for Mendels 1. og 2. lov.

b.) Vis ved anvendelse af sandsynglihedsregning, hvad Mendels love betyder for fordelingen af genotyper og fænotyper ved nedarvning af ét gen og ved nedarvning af to gener.
Lav adskillige eksempler på sandsynligheder man kan beregne ved hjælp af Mendels love.

c.) Vurder de mendelske loves betydning indenfor den moderne genteknologi.

Indhold

1. Opgave formulering. .3
2. Indledning .3
3. Gregor Mendel 3
3.1 Mendels eksperimenter 4
3.2 Mendels 1. og 2. lov 5
4. Sandsynlighedsregning .5
4.1 Binomialfordelingen 6
5. Et-gens nedarvning – ærteplanten 6
6.1 To-gens nedarvning – Blodtyper 7
6.2 To-gens nedarvning – Heste 8
7.1 De mendelske loves betydning indenfor moderne genteknologi .10
8. Konklusion .12
9. Abstract . 13
10. Litteraturliste 14

Uddrag

Indledning

D. 26. december 2004 omkom 284.881 mennesker ved tsunamien i Indonesien, Sumatra, Sri Lanka og Thailand. Det var ved hjælp af genteknologi at man fik bekræftet at der var 46 omkomne danskere ved ulykken. Det er ved hjælp af genteknologi at man i dag kan behandle tusindvis at danskere hvert år for sygdomme som blandt andet diabetes og hæmofili. Og det er ved hjælp af genteknologi at man i dag har muligheden for at opklare mordsager og sædelighedsforbrydelser.
I min opgave vil jeg komme ind på Gregor Mendel, hans eksperimenter og love. Jeg vil se på sandsynlighedsregnings betydning for Mendels eksperimenter, på et- og to-gens nedarvning, og til sidst se på hvad Mendels eksperimenter har haft af betydning for den moderne genteknologi og hvad genteknologi har af betydning for vores samfund i dag.


Gregor Mendel


Gregor Mendel var en østrigsk-ungarnsk munk og planteforsker som blev født i 1822. I årene indtil 1856 var han i augustinerordenen blev præsteviet, skiftede navn til Gregor i stedet for Johann og var gymnasielære. Da han nærmede sig de 34 år i løbet af 1856 begyndte han på de eksperimenter, som senere skulle gøre ham berømt.
Mendel var udover at være interesseret i planteavl også meget interesseret i matematik, og det var et samarbejde af de to ting, som havde en stor betydning for hans efterfølgende forsøg. Hans interesse for matematik gjorde nemlig at han planlage sine forsøg meget nøje og kunne gentage dem utallige gange. Alle disse resultater kunne han holde styr på og analysere ved hjælp af statistik og han kunne forudsige hvad nye eksperimenter ville bringe ved hjælp af sandsynglighedsregning.

I år 1866 offentliggjorde den 44 år gamle Gregor en artikel der indeholdte hans 10 år lange eksperimenter omkring krydsningsbestøvning af ærteplanter. Dog vakte denne artikel ikke den store opsigt før i 1900'tallet... Køb adgang for at læse mere

SRO om Mendelsk genetik

[1]
Bedømmelser
  • 01-06-2011
    Hel fint :) ..................