DHO om "Der sidder en mand i en sporvogn" og ideologier i 30'ernes Danmark

  • STX 2.g
  • DHO
  • 10
  • 17
  • 4502
  • PDF

DHO om "Der sidder en mand i en sporvogn" og ideologier i 30'ernes Danmark

I denne opgave, som er skrevet både i dansk og historie, er mit spørgsmål er ikke kun hvem nazisterne på givent tidspunkt var, men også hvorfor de var det? På baggrund af denne refleksion har jeg skrevet en opgave om tilslutningen til de fascistiske tankegange og de nazistiske ideologier i 30'ernes Danmark.

Problemformuleringen
• Var der en stor tilslutning til den fascistiske tankegang og de nazistiske ideologier i 30'ernes Danmark? I så fald hvorfor?

• Jeg vil redegøre for den politiske polarisering og den social-økonomisk krise i Danmark i 30'erne.

• Jeg vil analysere værket 'der sidder en mand i en sporvogn' med fokus på den sociale- og økonomiske krises konsekvenser for 'den lille mand' i Danmark.

• Jeg vil diskutere sammenhængen mellem den social- økonomiske krise for den 'lille mand' i 30'erne og nazismens opblomstring.

Studienets kommentar

Der er ingen historiefaglig analyse af kilder. Opgaven er alt for lang.

Indhold

Indledning 2
Problemformulering 2
Redegørelse 3
Social-økonomiske krise 3
Politisk polarisering 4
Sammenfatning 4
Analyse 5
Periode og karakteristika 5
Handling 5
Miljø 6
Personkarakteristik 7
Tema og fortolkning 9
Diskussion 10
Sammenfatning 14
Perspektivering 15
Litteraturliste 16

Uddrag

Indledning

”Dræb en - og du er morder. Dræb millioner - og du er erobrer. Dræb alle - og du er Gud”. Dette er et citat fra den tidligere politiker og senere hen diktator Adolf Hitler. I år 1933 havde Adolf Hitlers parti 44,5% af mandaterne i Tyskland. Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP) stod til at blive den store vinder i det antisemitiske – og nationalistiske forum. Verden var i økonomisk krise, og Adolf Hitlers ideologier og de fascistiske tankegange afgrenede sig ud til store befolkningsgrupper. Selv i Danmark mærkede man den politiske polarisering. Danmarks National-Socialistiske Arbejder Parti (DNSAP) og Danmarks Kommunistiske Parti (DKP) var de danske bud på antidemokratiske partier.
Mit spørgsmål er ikke kun hvem nazisterne på givent tidspunkt var, men også hvorfor de var det? På baggrund af denne refleksion vil jeg skrive en opgave om tilslutningen til de fascistiske tankegange og de nazistiske ideologier i 30'ernes Danmark. Først vil jeg vil redegøre for den politiske polarisering og den social-økonomisk krise i Danmark i 30'erne. Det er vigtigt at påpege, at mit fokus ligger ikke specifikt hos Adolf Hitler, men hos dem som var tilhængere af de fascistiske- og nazistiske ideologier. For at besvare det stillede spørgsmål har jeg taget forskellige kilder i brug. En af dem er værket, Der sidder en mand i en sporvogn , som skildrer den 'lille mand' som er fanget midt i 30'ernes økonomiske- og sociale krise i det danske samfund. Dette værk vil jeg analysere, hvorefter jeg vil diskutere sammenhængen mellem den socialøkonomiske krise for den 'lille mand' i 30'erne og nazismens opblomstring.

Redegørelse

Social-økonomiske krise

1920'erne var præget af økonomisk fremgang verden over . 1930'erne afløste de glade 20'ere med en af de største kriser i industrialismens tidsalder. Man snakker om tre kriser, som afløste hinanden, og tilsammen udgjorde én stor krise. Første krise startede med en stigende efterspørgsel og dermed en højere aktiekurs. Kursen blev højere end hvad virksomhederne egentlig var berettiget til. Denne proces var selvforstærkende og måtte med garanti ende med en nedgang. Den økonomiske krise kulminerede da kursboblen bristede på den ”sorte torsdag ” i 1929 i USA. Dette førte til et massivt aktiekursfald. Dette gav frit løb for den anden krise, som udgjorde en eksplosiv stigning i arbejdsløsheden i USA. I 1930 var der 13 millioner arbejdsløse. Dvs. at ca. 20% af... Køb adgang for at læse mere

DHO om "Der sidder en mand i en sporvogn" og ideologier i 30'ernes Danmark

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.