SRP: Mellemamerikas historie og rastafarikultur | Musik A og Historie A

  • STX 3.g
  • SRP (Historie A, Musik A)
  • 7
  • 23
  • 5433
  • PDF

SRP: Mellemamerikas historie og rastafarikultur | Musik A og Historie A

SRP om Mellemamerikas Historie og kulturen på Jamaica, med fokus på Rastafarikulturen, skrevet i Musik A og Historie A.

Opgaven indeholder en redegørelse for Rastafarikulturen på Jamaica, analyser af 3 Bob Marley numre samt en diskussion af Rastafarikulturens betydning for de sorte.

Analyserne står for meget for sig selv og der kunne med fordel indgå en mere grundig af Jamaicas tilknytning til Storbritannien.

Studienets kommentar

Bemærk: Da dette SRP er skrevet, da SRP stadig var en ny opgavetype, er der ikke analyseret kilder i historie. Det forventer man i SRP'er idag. Du kan stadig bruge opgaven som inspiration til emne og indhold, men husk at din opgave skal indeholde en analyse af konkret kildemateriale for at få en god karakter.
Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Indledning 3
Kolonien Jamaica 3
Religion under og efter slavetiden 4
Rastafaribevægelsen 5
Politik 7
Musikalsk baggrund for reggae 8
Call-response 8
Burru og Count Ossie 9
Ghettoen 10
The sound systems 11
Ska 11
Rock Steady 12
Reggae 12
Bob Marley og det internationale gennembrud 13
Analyse af ”I shot the Sheriff”, Bob Marley 14
Analyse af “So much Trouble in the World”, Bob Marley 15
Auditiv analyse af “Iron Lion Zion”, Bob Marley 17
Rastafarikulturens betydning for de sorte 19
Analyse af Ganja in Jamaica af Tim Boekhout van Solinge 19
Diskussion deraf: 20
Konklusion 22
Litteraturliste 23

Uddrag

"Indledning

Jeg har valgt at skrive om Mellemamerikas historie og kultur med udgangspunkt i Musik A med inddragelse af Historie A. Jeg vil, som der står i min problemformulering, finde frem til rastafarikulturens betydning for bl.a. den sorte befolkning vha. af en redegørelse af rastafarikulturen på Jamaica samt en analyse af Bob Marley numrene ”I shot the Sheriff”, ”So much Trouble in the world” og ”Iron Lion Zion”.

I min diskussion vil jeg analysere og fortolke artiklen Ganja in Jamaica, (1996) af Tim Boekhout van Solinge. Jeg valgte dette emne fordi at jeg ikke ved så meget om reggae og kulturen på Jamaica og derfor fandt det spændende.

I min søgen efter materiale fandt jeg ud af at der ikke findes meget materiale om reggae, rastafarikulturen og Jamaica generelt.

Det gjorde at jeg fik endnu mere lyst til at få mere viden omkring emnet. Jeg har lånt en masse bøger på biblioteket og fundet en smule på Internettet hvor jeg vil drage det jeg synes er vigtigst ud at sætte sammen. Jeg vil først gennemgå det redegørende, dernæst det analyserende og til sidst det diskuterende."... Køb adgang for at læse mere

SRP: Mellemamerikas historie og rastafarikultur | Musik A og Historie A

[1]
Bedømmelser
  • 21-09-2010
    hsjaqjasæfdewjkvfdfjlkwnef eokæjwragkfrewlgaewrong rgfjrfngeræofbg