Bevarelse af mekanisk energi - Forsøg i Fysik

 • STX 2.g
 • Fysik B
 • 12
 • 4
 • 1384
 • PDF

Rapport: Bevarelse af mekanisk energi - Forsøg i Fysik

Vi undersøger om der er bevarelse af mekanisk energi.

Vi har her opstillet et teoretisk forsøg, hvortil vi på nettet har fundet nogle resultater fra tidligere forsøg, andre har udført og nedskrevet. Vi vil bruge deres målinger af længde og tid og derudfra beregne hastighed, potentiel, kinetisk og mekanisk energi. Vi er nødt til selv at lave udregninger, fordi deres beregninger ikke helt stemmer overens med vore overvejelser. Vi regner både for pendul og for frit fald.

Lærers kommentar

Fin rapport, der analyserer den givne problemstilling med de fundne data, på flot vis. Hvis noget kunne have været gjort bedre, var det at inkludere formlen for luftmodstand for at vise hvorledes antagelsen herom påvirkede data. Alt i alt, meget godt. 12

Indhold

Indledning
Definition af potentiel og kinetisk energi
Mekanikkens energisætning
Pendulet:
Mekanisk energi ved frit fald
Formål
Forsøgsbeskrivelse:
Beregninger og resultater:
Fejlkilder og konklusion:

Uddrag

Forsøgsbeskrivelse for bevarelse af mekanisk energi:

En timer med karbonpapir sættes til en strømkilde med ledninger og en papirstrimmel med et lod (0,5 kg) fastgjort i den ene ende sættes under karbonpapiret i timeren. Timeren er opstillet på toppen af et stativ
Når papirstrimlen slippes og loddet falder ned, afsættes prikker på papiret med større og større afstand, fordi loddet accelerer. Derved kan man ved at måle afstanden mellem prikkerne, og vidende, at der mellem hver prik er forløbet et tidsrum på 0,01 sekunder, kan vi beregne loddets hastighed mod jorden.
I vore resultater (hentet fra Internettet) er der målt afstanden mellem hver tredje prik. Dette betyder ikke noget for beregningerne, men det betyder, at hver gang der står en måling på en længde, er tidsrummet for den pågældende længde 0,02 sekunder... Køb adgang for at læse mere

Bevarelse af mekanisk energi - Forsøg i Fysik

[3]
Bedømmelser
 • 27-01-2014
  rigtig fin og brugbar opgave
 • 15-03-2015
  Givet af HTX-elev på 3. år
  meget fint keep up the work
 • 17-09-2014
  rigtig brugbar opgave