Matematiske økonomiske modeller | Emneopgave

  • HHX 2. år
  • Matematik B
  • 12
  • 24
  • 2968
  • Word2007

Matematiske økonomiske modeller | Emneopgave

Emneopgave i Matematik B med forklaring på matematiske økonomiske modeller.

Indhold

Gevinstmaksimering
- Definition på gevinstmaksimering
- Konstant stykpris
- Eksempel på totalmetoden
- Eksempel på grænsemetoden
- Variabel stykpris
- Eksempel på variabel stykpris
Optimering
- Eksempel på optimering
Lagerstyring
- Eksempel for Wilson formel
- Bevis for Wilson formel
- Eksempel ved en handelsvirksomhed
Lineær programmering
- Definition af lineær programmering
- Eksempel ved maksimering
- Eksempel ved minimering
- Opgave med lineær programmering

Uddrag

Gevinstmaksimering:
Definition på gevinstmaksimering:
Vi indfører to nye begreber, nemlig grænseomkostning og grænseomsætning. Vi laver en definition på grænseomkostningen GROMK som står for C'(x), og grænseomsætningen GROMS som står for R'(x).
GROMS er den omkostningsforøgelse, der opstår, når der bliver produceret én enhed ekstra.
Dvs. at vi får:

GROMK=Δy/Δx= Δomkostning/1=ændring i omkostning ved en ekstra produceret enhed=C^' (x)

GROMS er den omsætningsforøgelse, der opstår, når afsættes én enhed ekstra.
Dvs. at vi får:
GROMS=Δy/Δx= Δomsætning/1=ændring i omsætning ved en ekstra produceret enhed=R'(x)

Dvs. at den afledede fås ved at lade ∆x→0. Her er ∆x=1 og derved bliver resultatet ikke eksakt den afledede... Køb adgang for at læse mere

Matematiske økonomiske modeller | Emneopgave

[1]
Bedømmelser
  • 07-04-2011
    Rigtig god opgave...... :)