Bro-projekt | Matematik B

  • HTX 3. år
  • Matematik B
  • 12
  • 16
  • 1599
  • PDF

Emneopgave, Rapport: Bro-projekt | Matematik B

Den besvarer problemstillingerne

Jeg vil i dette afsnit forklare med ord, hvad opgaverne egentlig går ud. Dette vil hjælpe mig selv og læseren af denne rapport til at kunne forstå opgaverne. Det er lavet på den måde at det er det oprindelige oplæg som der arbejdes med. Det eneste man skal lægge mærke til er det tekst der er skrevet med fed.

Figuren viser en vejbro over et skrående terræn, hvor buen gennem A,B og C er en parabel givet ved grafem for funktionen f. Grafen for linjen gennem A og B er grafen for funktionen g Linjen l som danner vejbanen over broen har ligningen y=9. Alle mål i meter.
Punkterne har koordinaterne A(0;5), B(20;0) og C(15;5) samt har punkterne D og E x-koordinaterne 7 og 9 (se figuren).
a ) Bestem en regneforskrift for f.
b ) Bestem en regneforskrift for g.
c ) Bestem toppunktet for grafen for f.
d ) Bestem den lodrette afstand d som vist på figuren.
e ) Bestem den x-værdi, hvor den lodrette afstand mellem grafen for f og grafen for g er henholdsvis
4 og 5 meter.
f ) Bestem den største lodrette afstand mellem grafen for f og grafen for g.
g ) Bestem den største højde en bil kan have, hvis hjulene står i punkt D og punkt E.

Indhold

Indledning
Opgaveformulering
Analyse af problem
Løsningsmodeller
Beregninger (dokumentation)
Diskussion
Konklusion

Bro-projekt | Matematik B

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.