Matematik C hf Eksamensspørgsmål

 • HF 1. år
 • Matematik C
 • Ingen givet
 • 42
 • 3674
 • Word2007

Disposition, Noter: Matematik C hf Eksamensspørgsmål

Dispositioner til eksamensspørgsmål i Matematik C hf.

Kun dispositioner til nedenstående spørgsmål.

Indhold

1. Procent- og rentesregning
Gør rede for fremskrivningsfaktor. Gør rede for formlen for kapitalfremskrivning, og giv eksempler på anvendelse af den.

2. Procent- og rentesregning
Forklar hvordan man lægger procenter til og trækker procenter fra ved hjælp af en fremskrivningsfaktor.
Gør rede for indekstal.

3. Trekantsberegninger / Trigonometri
Gør rede for ensvinklede trekanter, herunder skalafaktor. Giv eksempler på beregning af sider i ensvinklede trekanter, gerne fra din rapport om geometri. Gennemgå beviset for Pythagoras' sætning.

4. Trekantsberegninger / Trigonometri
Gør rede for sinus, cosinus og tangens i den retvinklede trekant. Bevis at vinkelsummen i en trekant er 180 grader.

5. Trekantsberegninger / Trigonometri
Gør rede for, hvordan sinus og/eller cosinus kan anvendes til berefning af sider/vinkler i en retvinklet trekant og i en vilkårlig trekant. Kom med et konkret eksempel på trekantsberegning, gerne fra projektrapport: ”geometri”.

6. Sammenhæng mellem variable
Gør rede for ligefrem proportionalitet og for omvendt proportionalitet. Gør rede for den lineære funktion. Omtal eksempel på en lineær sammenhæng i praksis, gerne fra din projekt-rapport: ”Lineære funktioner”

10. Eksponentielle funktioner
Gør rede for den eksponentielle funktion y=b∙a^x
Betydning af tallene a og b, og hvordan de kan bestemmes.

13. Potens funktioner
Gør rede for potens funktionen.
Betydning af tallene a og b og hvordan de kan bestemmes.

16. Statistik
Gør rede for ikke-grupperede observationssæt, herunder frekvenser, kvartilsæt og middeltal.
Boksplot.

Matematik C hf Eksamensspørgsmål

[9]
Bedømmelser
 • 20-06-2012
  God gennemgang af eksamensspørgsmålet, meget godt stof til matematik hf c. Enkelte sprogelige fejl.
 • 10-06-2012
  Tak! rigtig godt! Rigtig god hjælp til dem der skal op i mundtlig matematik c :-)
 • 03-01-2017
  Givet af HFe-elev på 1. år
  Jeg synes, at det er super godt. :)
 • 25-05-2016
  Ganske fin og let at forstå