Matematik B STX - Mundtlig eksamensspørgsmål

 • STX 2.g
 • Matematik B
 • Ingen givet
 • 43
 • 4250
 • PDF

Noter: Matematik B STX - Mundtlig eksamensspørgsmål

Dette er noter til i alt 15 spørgsmål, som jeg kunne trække til matematik mundtlig eksamen på B-niveau.

Der er forklaringer, beviser og udregninger til formler osv.
Der indgår også enkelte noter til fremlæggeren, såsom: "SKITSER GRAFEN HURTIGT!"

Følgende spørgsmål er der blevet lavet dispositioner til:
1. Tal, regneteknik og andengradspolynomier
Redegør kort for kvadratsætninger, potensregneregler og ligningsløsning. Bevis løsningsformlen for en generel andengradsligning.

2. Polynomier og parabler
Redegør for grafen for et andengradspolynomium. Kom herunder blandt andet ind på nulpunkter og toppunkt.

3. Sammenhænge og modeller
Redegør for begreberne proportionalitet og omvendt proportionalitet. Beskriv en lineær sammenhæng og bevis herunder formlen a=(y2-y1)/(x2-x1)
Kom ind på regression.

4. Statistik og sandsynlighedsregning
Kom ind på følgende begreber: Observationssæt, middelværdi, trappediagram, histogram, sumkurve og boxplot.
1. Først vil jeg komme ind på, hvordan et observationssæt kunne se ud herunder middelværdi.
2. Dernæst vil jeg forklare om trappediagram, histogram og sumkurver, og give eksempler på, hvordan disse kunne se ud.
3. Til sidst vil jeg forklare om, hvordan man tegner et boxplot.

5. Statistik og sandsynlighedsregning (OBS: Ikke pensum længere)
Med udgangspunkt i din rapport om øl-smagning gør rede for begrebet binomialtest.
Tjek rapport om øl-smagning.

6. Geometri og trigonometri
Redegør for begreberne sinus, cosinus og tangens. Bevis regnereglerne for hhv. sinus, cosinus og tangens til en spids vinkel i en retvinklet trekant. Kom ind på ikke retvinklede trekanter

7. Geometri og trigonometri
Redegør for begreberne sinus og cosinus. Bevis cosinusrelationen.

8. Eksponentiel vækst og logaritmer
Redegør for kapitalfremskrivningsformlen. Kom yderligere ind på eksponentialfunktioner samt fordoblings-/halveringskonstant.

9. Eksponentiel vækst og potensvækst
Redegør kort for både eksponentiel vækst og potensvækst. Forklar hvordan forskrifterne for hhv. funktionerne f(x)=b*a^x og f(x)=b*x^a findes, når to punkter på graferne er kendte.

10. Økonomisk matematik
Med udgangspunkt i matematikdelen i din SRO gør rede for begreberne udbud, efterspørgsel, ligevægt samt styksafgift. Inddrag lineære matematiske modeller i din redegørelse.

11. Differentialregning
Redegør for begrebet differentialkvotient. Kom herunder blandt andet ind på begreberne differenskvotient, sekant, tangent, grænseværdi. Bevis hvorfor differentialkvotienten for x^2 er 2x. Kom ind på tangentligningen.

12. Differentialregning
Bevis regnereglen for differentiation af en sum eller differens af to funktioner. Kom ind på monotoniforhold og optimering.

13. Differential- og integralregning
Definer begrebet stamfunktion. Forklar integrationsprøven. Forklar hvad der forstås ved hhv. ubestemt og bestemt integral.

14. Differential- og integralregning
Definer begrebet ubestemt integral og bevis dets sammenhæng med bestemmelse af arealer.

15. Andengradsligning, det gyldne snit og Fibonacci-tallene
Definer det gyldne rektangel og bevis hvorfor forholdet mellem den lange og korte side er givet ved det gyldne snit: Φ=(1+kvrod(5))/2=1,681...
Kom ind på sammenhængen mellem det gyldne snit og Fibonacci-tallene.

Uddrag

Eksamensspørgsmål i matematik 2.g – B-niveau - Noter

1. Tal, regneteknik og andengradspolynomier
Redegør kort for kvadratsætninger, potensregneregler og ligningsløsning. Bevis løsningsformlen for en generel andengradsligning.

Disposition
1. Først vil jeg komme ind på kvadratsætningerne.
2. Dernæst vil jeg hurtigt gennemgå potensregnereglerne.
3. Til sidst vil komme ind på de 2. Gradsligninger. Herunder ligningsløsninger og beviset for løsningsformlen for en generel andengradsligning.

1. Kvadratsætning:


2. Kvadratsætning:
(a+b)×(a-b)
a2-b2
Potenregneregler... Køb adgang for at læse mere

Matematik B STX - Mundtlig eksamensspørgsmål

[57]
Bedømmelser
 • 30-07-2017
  Har ikke læst ret meget endnu, men kan allerede se at hvis bare halvdelen af det er så godt som det jeg har læst, så har jeg ramt en guldåre!
 • 03-06-2011
  God gennemgang af diverse opgaver, men vi har desværre nogle andre emner vi kan komme op i.
 • 19-06-2016
  Givet af 2.g'er på STX
  Kunne være bedre. Meget uoverskueligt
 • 12-06-2016
  Givet af HHX-elev på 3. år
  God hjælp til eksamen