Noter til mundtlig eksamen i Matematik B

 • STX 2.g
 • Matematik B
 • Ingen givet
 • 60
 • 7821
 • PDF

Noter til mundtlig eksamen i Matematik B

Disse noter indeholder 12 mundtlige eksamensfremlæggelser for Mat B mundtlig eksamen.
Disse er eksempler på hvad man kan sige, vise og gøre til den mundtlige eksamen. Eksempler på brug af diverse udregningsmetoder samt figurer og billeder inkluderet.

Opgaven indeholder fremlæggelser til emnerne: Ligheder og uligheder, polynomier, funktioner, græsk matematik, trigonometri, differentialregning, statistik og integralregning.

Min mundtlige eksamenskarakter var 12.

Indhold

Spørgsmål 1: Ligninger og uligheder af 2. grad
Spørgsmål 2: Polynomium af 2. grad
Spørgsmål 3: Funktioner (Eksponentialfunktioner)
Spørgsmål 4: Funktioner (Potensfunktioner)
Spørgsmål 5: Græsk Matematik (Phytagoras, Den omvendte Phytagoras)
Spørgsmål 6: Trigonometri (Cosinusrelationerne)
Spørgsmål 7: Trigonometri (Trekantens areal, sinusrelationerne)
Spørgsmål 8: Differentialregning (basis definition og anvendelse)
Spørgsmål 9: Differentialregning (differentiation af sum, konstant gange funktion og anvendelse)
Spørgsmål 10: Differentialregning af et produkt
Spørgsmål 11: Statistik/Sandsynlighed
Spørgsmål 12: Integralregning (Bevis for A'(x) = f(x), sammenhængen mellem stamfunktionen og arealet under grafen.

Noter til mundtlig eksamen i Matematik B

[221]
Bedømmelser
 • 16-06-2010
  Der findes gentagelser af noget som førhen er skrevet (copy-paste fra et par sider længere oppe (se side 6-7)) Der mangler blandt andet definitionen af en stamfunktion under integralregning - her har du valgt kun at kigge på areal. Jeg syntes dog den er relativ overskuelig og letlæselig, men da jeg skulle bruge noget mere om integralregning er dette desværre ikke 750 point værd i mit tilfælde.
 • 10-06-2010
  Opgaven er meget god til at så at sige "opsumerer" hvad man ellers har læst. Sidder og læser til Mat B eksamen, og har valgt først at læse min egen matematik skolebog igennem, og så derefter dette kompendie, ved hvert afsluttet emne. Er meget tilfreds, og opgaven hjælper mig i høj grad. Har tænkt mig at bruge den som hjælpe tale papir til eksamen. MVH - Simon
 • 15-05-2017
  Den er mega godt skrebet
 • 13-12-2016
  Givet af Studerende på 7. år
  meget god :) :) :) :)