Massemidtpunktet for et legeme SSO

 • HF 2. år
 • SSO (Fysik A)
 • Ingen givet
 • 20
 • 5150
 • PDF

Massemidtpunktet for et legeme SSO

En SSO i fysik.

Allerede i sommerferien begyndte jeg at tænke over, hvad jeg ville skrive om i min 3.g's opgave, jeg bestemte mig hurtigt for at skrive i fysik, da jeg tidligere har lavet 2 store opgaver i faget, men også fordi jeg godt kan lide den eksperimentelle del i forbindelse med fysik. Men hvilket område skulle jeg skrive om? Jeg ville ikke skrive om kernefysik, da mine to tidligere opgaver handlede om dette, og jeg havde lyst til at skrive om noget jeg ikke vidste så meget om i forvejen. Derfor valgte jeg at skrive om mekanik, en anden god grund til at skrive om mekanik er, at man kan se hvad der foregår, og man får derfor mulighed for at bruge sin kritiske sans.

Indhold

Forord 3

Indledning 4

Teori

Massemidtpunkt 5

Kraftmoment 5

Impulsmoment 6

Inertimoment 7

Steiners sætning 9

Torsionssvingning 9

Eksperimenter

Torsionspendul 11

Det fysiske pendul 13

Gravitationskonstanten 14

Afrunding 19

Bilag 20

Litteraturfortegnelse 21

Uddrag

Indledning
Jeg har valgt at starte min opgave med en gennem gang, af den teori, som er væsentlig for at forstå de forsøg, som jeg har udført. I min teoridel har jeg brugt min grundlæggende viden fra Vid. Fysik og 2A mekanik som udgangspunkt. Jeg vil prøve eksperimentelt at eftervise noget af den teori som jeg har udledt, ved hjælp af mine forsøg. I min forsøgsrække vil jeg betragte de første to forsøg, som indledning og opvarmning til det sidste forsøg, hvor jeg har prøvet at bestemme gravitationskonstanten ved at udføre Cavendish's forsøg. Som vejledning til det forsøg har jeg brugt en tekst fra IMFUFA... Køb adgang for at læse mere

Massemidtpunktet for et legeme SSO

[3]
Bedømmelser
 • 27-05-2012
  Horribelt sprog, dårlig opsætning og sammenhæng. Underligt brug af symboler i matematisk beregninger. Fyldt med pludselige tilfældige mellemrum. Kan ikke forestille mig den her opgave har fået mere end 4-7.
 • 04-12-2004
  Rigtig god opgave.. Hvis jeg skulle påpege noget, så savner jeg nok lidt en bedre opsummering/konklusion, men ellers fin..
 • 10-02-2004