Massefylde - Metaller, Træ og sprit

  • STX 2.g
  • Fysik C
  • 10
  • 4
  • 853
  • PDF

Rapport: Massefylde - Metaller, Træ og sprit

Formålet:
Formålet med forsøget, var at forudsige hvorvidt et legeme ville flyde eller synke når det kom ned i vand, samt at bestemme massefylden af en væske, i vores tilfælde, sprit. Vi ville også bestemme massefylden af vores legemer (metaller, træ og diverse), som vi ville nedsænke i vand, for at undersøge om vores forudsigelser og vores teoretiske forudsigelser holdt stik, prøvede vi det i praksis.

Vi brugte følgende stoffer:
• Sytrådsholder
• Flamingo
• Lang hul stang
• Ren aluminium
• Træ
• Lod af jern
• Sprit

Lærers kommentar

Fik meget ros, den var kort og præcis. Der var lidt forvirring omkring nogle fysiske navne, jeg manglede betegnelser på mine akser, og jeg kunne godt have uddybet mine fejlkilder og usikkerheder.

Indhold

Formålet
Apparatur
Teori
Hypotese
Fremgangsmåde
Resultatbehandling
Konklusion

Uddrag

Fremgangsmåde:
Vi startede med at udvælge 6 forskellige legemer, som vi ville undersøge. Efter det kom vi på en hypotese, om hvad der ville ske når vi dumpede legemerne i et glas vand. Da vi så havde lavet vores hypotese, brugte vi skydelæreren til at måle de længder vi skulle kende, for at regne volumen ud. Når vi så har fået rumfanget, og vi har vejet legemerne, kan vi finde densiteten af vores legemer, ved hjælp af formelen ρ=m/V.

I det andet forsøg, hvor vi skulle finde densiteten af sprit. Startede vi med at måle vægten af et tomt måleglas. Derefter hældte vi sprit i det, og afmålte vægten og volumen. Da vi så havde hældt 100 ml sprit i glasset, lavede vi en graf ud fra hvordan vægten havde steget i takt med at der var kommet mere sprit i. Grafens hældning ville så være densiteten af sprit... Køb adgang for at læse mere

Massefylde - Metaller, Træ og sprit

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.