Maskeblomstfamilien af Lars Saabye Christensen - Analyse

 • HF 2. år
 • SSO (Dansk A)
 • 12
 • 19
 • 6345
 • PDF

Maskeblomstfamilien af Lars Saabye Christensen - Analyse

SSO (Større Skriftlig Opgave) om "Maskeblomstfamilien" af Lars Saabye Christensen, hvor jeg foretager en analyse og fortolkning af romanen med et queerteoretisk aspekt. I opgaven indgår der bl.a. en personkarakteristik og analyse af hovedpersonen Adrian. Derefter vil gennemgås Adrians personrelationer til de forskellige bipersoner, med fokus på Adrian og Emilie.

Herudover analyseres jeg-fortællerens fortællerstil, for at se på hvordan hovedpersonens splittelse kommer til udtryk.

Til slut i analysen perspektiveres der til Michaels Strunges digte ”Livets hastighed” og ”Vær min kamæleon”, hvor jeg fokuserer på identitetsdannelse.

Indhold

i. Indledning 2
ii. Introduktion til Queer-teori 2-3
iii. Kort om Lars Saabye Christensen 4
iv. Resume af ”Maskeblomstfamilien” 4-5
v. Analyse af ”Maskeblomstfamilien” 5-14
1. Indirekte personkarakteristik af hovedpersonen, Adrian 5-8
2. Personrelationer mellem hovedpersonen og udvalgte bipersoner 8-11
Personrelationer mellem hovedpersonen og Emilie 8-9
Personrelationer mellem hovedpersonen og forældrene 9-10
Personrelationen mellem hovedpersonen og normativitetstilhængerne 10-11
3. Ødipuskomplekset 11-12
4. Analyse af fortællerstilen 12-14
vi. Perspektivering til Michael Strunges digte 14-15
1. ”Livets Hastighed” og ”Vær min Kamæleon” 14-15
vii. Fortolkning og konklusion 16
viii. Engelsk resume 17
litteraturliste 18
bilag-liste 18
normalsider 18

Uddrag

I. INDLEDNING
I min rapport om Maskeblomstfamilien, vil jeg analysere romanen med et queerteoretisk aspekt. Det vil jeg gøre ved at analysere hovedpersonen Adrian, for at finde ud af hvem han er og analysere ham i forhold til queerteorien. Jeg vil starte med en introduktion til queerteori, så der kommer en god forståelse for, hvad det handler om. Her efter vil jeg kort fortælle om forfatteren Lars Saabye Christensen for at gøre klart, hvorfor jeg har valgt at analysere en af hans romaner med queerteoretisk aspekt. Så vi fra start kan lære vores hovedperson, Adrian, at kende, vil jeg med henblik på queerteori lave en personkarakteristik af ham. Derefter vil jeg se på Adrians personrelationer til de forskellige bipersoner, jeg finder relevante i forhold til analysen, hvor jeg specielt vil lægge vægt på personrelationerne mellem Adrian og Emilie. Hun er en vigtig person i forhold til Adrian og queerteorien. Under karakteristikken af Adrian taler jeg om ham som Ødipus, derfor vil jeg efter personrelationerne, analysere hvorfor jeg har denne teori. Jeg vil også analysere jeg-fortællerens fortæller stil, for at se på hvordan hovedpersonens splittelse kommer til udtryk. Til slut i analysen vil jeg perspektivere til Michaels Strunges digte ”Livets hastighed” og ”Vær min kamæleon”, hvor jeg bl.a. vil se på, hvordan legen med roller spiller ind på identitetsdannelsen. Jeg vil herefter slutte af med at fortolke og konkludere, for at få en opsamling og forståelse for hele analysen. Til sidst vil der være et engelsk resume.

---

IV. ANALYSE AF ”MASKEBLOMSTFAMILIEN”.
1. Indirekte personkarakteristik af Adrian
Som tidligere nævnt er Adrian en dreng med både fysiske og psykiske forstyrrelser. Man kan sige det starter allerede da, han bliver født. Hvor han med den fysiske splittelse, af at være både en dreng og en pige, også bliver sat i en psykisk splittelse. Han bliver hjulpet lidt på vej, i og med at han får et drengenavn og ud ad til bliver opfattet som var han en helt almindelig dreng, hvilket han på ingen måde er. Problemet opstår, når han selv skal til at finde ud af hvem han er og hvor han passer ind. Her opstår der uden tvivl en identitetskrise. Netop fordi han er tvekønnet, opstår der for ham den så kaldte ”gender trouble”. Det giver ham problemer i forhold til at passe ind i heterocentrismen, som bliver et problem for ham, da den vestlige verden er styret af forestillingen om at det biologiske køn og det sociale køn skal passe sammen. Han er anderledes, og vil derfor blive ekskluderet fra heterocentrismen som uforståelig af kønsnormen. Han passer ikke ind. Stort set alle omkring ham her i 1960'erne går meget op i normativiteten, hvor det gælder om at være fuldstændig normal og være som alle andre. Man skal gerne passe ind i heterocentrismen. Hvilket som sagt er en umulig handling for Adrian, da han på et eller andet tidspunkt ikke ville kunne skjule hvad han i virkeligheden er, og da han heller ikke selv føler sig som en almindelig dreng. Det hjælper ham dog lidt med ikke at blive afsløret, idet han får en lægeerklæring af... Køb adgang for at læse mere

Maskeblomstfamilien af Lars Saabye Christensen - Analyse

[1]
Bedømmelser
 • 10-01-2013
  Givet af HF-elev på 2. år
  Super god opgave med mange detaljer og spændende synsvinkler.

Materialer relateret til Maskeblomstfamilien af Lars Saabye Christensen - Analyse.