Markusevangeliet beskrivelse

 • Universitet el. Videregående 1. år
 • Andet
 • Ingen givet
 • 11
 • 4883
 • PDF

Markusevangeliet beskrivelse

Opgave om Markusevangeliet

Studienets kommentar

Opgave på ukendt studie.

Indhold

• Hvor kan man få informationerne fra?
• Overordnet om evangelierne
• Jesu undfangelse, fødsel og barndom + kritik
• Jesu liv + kritik
• Jesu død og opstandelse + kritik
• Kilder

Uddrag

Jødeland var som bekendt besat af den romerske kejser Augustus. Der var ikke megen sandsynlighed for, at en omrejsende romersk prædikant skulle komme i denne afkrog af romerriget og skrive det ind i de romerske historiske skrifter da de (efter deres mening) havde vigtigere ting at rette deres opmærksomhed mod. Tacitus omtaler Jesus kort.

Hos jøderne omtaler Josefus mod slutningen af 1. århundrede Jesus som en mirakelmager, der var Messias ?. Andre jødiske overleveringer om Jesus er blevet bevaret i rabbinernes skrifter. De fortæller os, at han udøvede trolddom, vildførte folk og sagde, at han ikke var kommet for at ødelægge loven eller føje noget til den. Han blev hængt aftenen før påskefesten for kætteri og for at vildlede folket, og han havde fem disciple, der helbredte de syge. Det giver os en ide om, hvordan Jesus må være blevet opfattet af folk, som havde samme opfattelse som synedriet.(det jødiske råd) som dømte ham til døden.

De apokryte skrifter som bl.a. ”Thomas-evangeliet indeholder en samling sentenser (tankesprog; sætninger der markant udtrykker en idé), der tilskrives Jesus. De er øjensynligt blevet bearbejdet af nidkære kristne, men det er muligt, at der hist og her i dette og i andre ligende dokumenter er bevaret brudstykker af ægte overleveringer om Jesus.

Materialet til evangelierne blev oprindeligt fortalt på aramæisk, det sprog Jesu talte, i en poetisk form, der var let at lære udenad.

Bogstavelig talt alt, hvad vi ved om Jesu jordiske liv findels i Det Nyt Testamentes fire evangelier. Paulus og de andre apostoliske forfatteres breve omtaler selve Jesu liv meget lidt – men det er ikke, ...

---

Jesu lidelse
Der står skrevet i Markusev.kap.9,30-32. ”De brød op og drog igennem Galilæa, og Jesus ville ikke have, at nogen skulle vide det, for han underviste sine disciple og sagde til dem: ”Menneskesønnen overgives i menneskers hænder, og de skal slå ham ihjel, og når han er slået ihjel, skal han opstå tre dage efter”, men de forstod ikke, hvad han sagde og de var bange for at spørge ham.
I dette forudsiger han netop, at han ville dø og genopstå, og pga. dette, bekymrede han sig ikke om menneskelige autoriteter og fremsætter den påstand, ved hjælp af egne fortolkninger af de hellige skrifter og befalinger, at Guds rige allerede er begyndt med ham. Og derved pådrager han sige de jødiske religiøse lederes fjendskab. Og slutningen på denne strid bliver så, at de beslutter sig for at slå Jesus ihjel.
Jesus blev dømt til korsfæstelse af Pontius Pilatus på opfordring af præsterne og rådet, hvilket alle fire evangelister er enige om. De fortæller alle om, hvilke pinsler han blev udsat for, af de romerske soldater. Piskning, slag og tornekroning. Man får et stærkt indtryk af, gennem evangelisterne, at disciplene og andre tilhængere tydeligvis var skræmte, da de forsvandt og skjulte sig. Selv Peter forrådte Jesus, da han højlydt fortalte nogen mistænksomme soldater, at han ikke kendte dette... Køb adgang for at læse mere

Markusevangeliet beskrivelse

[28]
Bedømmelser
 • 19-02-2004
  Damn..... top nice, rigtig god opgave, meget velskrevet og omhandler rigtigt meget vigtigt....! Go boy
 • 10-11-2010
  Fin analyse hvor der vægtes fint mellem det historiske syn og det religiøse syn - troen.
 • 29-09-2014
  Givet af HFe-elev på 2. år
  Fin opgave. Der var dog desværre ikke det jeg skulle bruge
 • 21-04-2012
  Rigtig fint. Gav fin forståelse for emnet.