Markedsføringsplan for guidede gåture i København

 • Universitet el. Videregående 1. år
 • Andet
 • 12
 • 45
 • 12639
 • PDF

Markedsføringsplan for guidede gåture i København

BLM10b – Leisure Management
Leisure Marketing & Research Methods II

Projektet indeholder research om emnet, en dybdegående og bred analyse og beskrivelse af en markedsføringsplan.

Den faglige teori er fra bogen "International markedsføring" fra itrojka. Bogen "Afsætning niveau A" har også nogenlunde samme indhold.

Indledning
I dette projekt har vi valgt at arbejde med tematiserede gåture i København. Niels Vilse fra Visit Copenhagen ønsker at markedsføre 11 ture som en kulturoplevelse og vi vil udforme en markedsføringsplan for produkterne.
I SMP- modellen, går vi ind og fastlægger vores målgruppe, segmentering og positionering i forhold til vores markedsføringsstrategi. Vi vil i projektet gennemgå modellen og bruge SMP som den overordnede model for vores markedsføringsplan.
Vi har valgt at bruge forskellige modeller for at belyse vores teorier og markedsføringsplan. Derudover vil vi komme ind på segmentering og valg af målgruppe, der er de 2 første elementer i SMP modellen, ud fra indsamling af både primær og sekundær data. I den sidste del af SMP modellen vil vi beskrive Visit Copenhagens handlingsparametre og hvorledes disse skal implementeres i markedsføringen.

Problemfelt
Det kan være svært, at tiltrække Sjællændere til turistattraktioner i København. De tematiserede gåture har en meget bred målgruppe og skal sælges som en oplevelse med social aktivitet for turisterne. På trods af at Niels Vilse ønsker at markedsføre alle turene sammenlagt, mener vi ikke at dette er hensigtsmæssigt. Da målgruppen er bred og heterogen, vil vi udvælge nogle af turene og indsnævre målgruppen. Derefter vil vi finde ud af hvor, hvornår og hvordan markedsføringen skal foregå.

Problemformulering
Hvordan kan man tiltrække flere Sjællændere til turistattraktionerne i København?

Lærers kommentar

Hvis vi havde haft plads skulle vi have uddybet Porters five forces

Indhold

Indledning 2
Problemfelt 2
Problemformulering 2
Metodeafsnit 3
Research Design 3
Research Strategi 4
Research Metode 5
Artikler 5
Markedsføringsplan 8
Segmentering 8
Resultat af spørgeskema 8
Analyse af resultat af spørgeskema 10
Konklusion på analyse af spørgeskema 10
SMP modellens segmenterings punkter 11
Målgruppevalg 14
SOR- modellen 16
Maslows Behovspyramide og købemotiver 18
Oplevelsesøkonomi i Maslows behovspyramide 19
Minerva 22
Køberoller 23
Købsadfærdstyper 23
Positionering 24
Markedskommunikation 30
Budget 31
Konklusion 34
Kildekritik 35
Litteraturliste 36
Bilag 38

Uddrag

Metodeafsnit
Problemområdet i denne opgave er at få danske turister til at købe de tematiserede gåture, i København. Visit Copenhagen ønsker mere fokus på de 11 udbudte gåture og vi har i vores opgave valgt, at satse på at markedsføre udvalgte ture, da man ellers skulle ramme en meget bred heterogen målgruppe.

Vi har valgt at arbejde med flere forskellige modeller og bruger både primær og sekundær data. Vi ønsker en validitet i de undersøgelser og overvejelser vi har haft igennem projektet og mener derfor det er vigtigt at forholde sig til reliabiliteten i opgaven. Metoder og data vil derfor blive diskuteret løbende for at gøre det klart, om resultaterne er reelle i forhold til projektet. Der vil afslutningsvis i metodeafsnittet være en opsamling på behandlingen af dataene og gyldigheden heraf.

Research Design
I starten af denne opgave vil vi overordnet ligge i den positivistiske ende af det metologiske matrix. Dette er grundet vores undersøgelser er objektive og at vi fokuserer på dataindsamlingen fra spørgeskemaet som udgør de primære data. Samt artikler fra internettet som udgør de sekundære data. Designet af projektet vil være struktureret og formelt og vi vil sætte vores problemformulering op mod, de empiriske data.

Spørgeskemaet vil ligeledes være overordnet positivistisk, da det er struktureret uden mange åbne spørgsmål. De enkelte åbne spørgsmål vil, ved triangulationen, trække os længere mod den fænomenologiske del af skalaen i det metologiske matrix. Dette grundet fænomenologiens... Køb adgang for at læse mere

Markedsføringsplan for guidede gåture i København

[3]
Bedømmelser
 • 19-03-2012
  Givet af Studerende på 2. år
  I forhold til det er en opgave lavet på en videregående uddannelse synes jeg ikke starten var så fyldestgørende som man kunne have håbet... Men jeg synes afsnittet om segmentering var godt, og har hjulpet mig lidt i gang med mit eget projekt
 • 03-01-2013
  god nok, men har nogen huller hist og pist
 • 14-11-2015
  ok opgave specielt segmenteringen.