AT: Manhattan Projektet

 • STX 3.g
 • AT (Fysik B, Historie A)
 • 10
 • 9
 • 3021
 • PDF

AT: Manhattan Projektet

Problemformulering:
Hvad var de etiske konsekvenser ved Manhattan Projektet?

Underspørgsmål
1. Hvad er en atombombe?
- Hvordan virker en atombombe?
- Hvilke reaktioner sker der i en atombombe?
- Hvorfor er en atombombe så farlig?
2. Hvad førte til udviklingen af atombomben?
-Hvordan og hvorfor blev atombomben udviklet?
-Hvilke grunde kunne USA have til at bombe Hiroshima og Nagasaki?
3. Hvad betød atombombens udvikling for 2. verdenskrig?
-Hvorfor blev Hiroshima og Nagasaki bombet?
-Var bombningen krigens endelige slutpunkt?
-Hvad var følgerne af bombningen?
4. Hvilke holdninger havde forskerne til anvendelsen af atombomben?

Indhold

Indledning
Problemformulering
Underspørgsmål
Delkonklusioner
1. Hvad er en atombombe?
2. Hvad førte til udviklingen af atombomben?
3. Hvad betød atombomben udvikling for 2. verdenskrig?
4. Hvilke holdninger havde forskerne til anvendelsen af atombomben?
Diskussion af metode og materiale
Konklusion på problemformulering
Litteraturliste
Bilag

Uddrag

At skabelsen af atombomben er et videnskabeligt gennembrud, kan der ikke være den store tvivl om. Det er en opfindelse, der stadig i dag påvirker den verden, vi lever i. Effekten af den bombe, der blev smidt for over 50 år siden, hjemsøger os stadig og efterlader os med moralske skrupler. I AT-8 har vi arbejdet med det overordnede emne; ”Videnskabelige Gennembrud”, ved brug af hu-maniora og naturvidenskab. I fagene historie og fysik vil vi redegøre for atomfysik og lave en ana-lyse af Einsteins første og fjerde brev til Roosevelt, skrevet i henholdsvis 1939 og 1945 og L. Szi-lards brev fra 1945 til Truman. Ud fra det vil vi finde frem til hvilke etiske konsekvenser, skabelsen... Køb adgang for at læse mere

AT: Manhattan Projektet

[2]
Bedømmelser
 • 27-03-2015
  super fedt mega fed inspiration til mig egen at 3.g opgave
 • 15-05-2013
  God opgave, meget indspirende.