NF | Emneopgave om klima, landbrug og forbrug i Mali

NF | Emneopgave om klima, landbrug og forbrug i Mali

Denne emneopgave er skrevet i Geografi C i den Naturvidenskabelige faggruppe (NF). Den undersøger det nordafrikanske land Mali og kommer ind på Malis klima, landbrug og fødevareforbrug.

Indhold

1) Hydrotermfigur for Bamako, Mali
Beskriv og forklar årstidsvariationen i temperatur og nedbør og forklar ud fra klimadefinitionerne hvilket klima- og plantebælte Bamako hører til. Hvilke andre klima- og plantebælter har man i Mali?

2) Landbrugssystemer i Mali
Klima- og plantebælterne i Mali er afgørende for hvilke typer landbrug man kan have. Gør ved hjælp af Bilag 1 rede for, hvilke typer landbrug der er i Mali. Hvad vil du forvente at man kan producere i de forskellige landbrugstyper?
Hvilke fødevarer har haft de største stigninger i produktionen? Hvordan kan man forklare disse stigninger?

3)Fødevareforbruget i Mali

Uddrag

På hydrotermfiguren kan man aflæse, at temperaturerne generelt er høje i alle årets måneder, hvilket skyldes Bamakos beliggenhed tæt ved ækvator. Man kan se at dagtemperaturen året rundt kun variere med ca. 10 grader – mellem 30 og 40 grader. Nattemperaturen ligger mellem ca. 15 og 25 grader. Det er koldest i månederne juli, august og september, hvilket også er de måneder det regner mest. Årsagen til nedbøren i netop disse måneder skyldes den intertropiske konvergenszone, ITK zonen. Når solen står i zenit over ækvator vil solindstrålingen være højest, og luften ved jordoverfladen vil blive opvarmet, og derfor stige til vejrs og dermed dannes et termisk lavtryk. Ved vendekredsene dannes der dermed subtropiske højtryk. Disse højtryk er dynamiske idet de er dannet af bevægelser i vindene i de højere luftlag. På grund af disse disse lavtryk og højtryk dannes vinde ind mod ækvator fra nord og syd... Køb adgang for at læse mere

NF | Emneopgave om klima, landbrug og forbrug i Mali

[10]
Bedømmelser
 • 05-03-2013
  Givet af Studerende på 4. år
  Luuuuxus opgave!! tusinde tak for hjælpen! det var virkelig godt formuleret!
 • 22-11-2013
  Den er okay til inspiration, men går ikke i dybden.
 • 04-05-2015
  God og velskrevet opgave
 • 25-11-2014
  Godt. Men vedlæg gerne bilag.