SRP: Magtbalancen i Europa 1900-1950 i Samfundsfag og Historie

 • STX 3.g
 • SRP (Historie A, Samfundsfag A)
 • Ingen givet
 • 13
 • 4679
 • PDF

SRP: Magtbalancen i Europa 1900-1950 i Samfundsfag og Historie

SRP om Magtbalancen i Europa mellem stormagterne i EU og i USA og Rusland i perioden 1900-1950.

Opgavens første del giver en redegørelse for udviklingen i internationale magtrelationer i årene 1900-1950.

Herefter følger en analyse af årsagerne som gav ophav til henholdsvis 1. Verdenskrig og 2. Verdenskrig (med inddragelse af Chaimberlains radiotale og München forliget.

Elevens kommentar

Opgaven mangler lidt hist og her. Bl.a. har den ikke en indledning, og afsnittet om neorealismen er kun lavet i stikordsform. Desuden mangler der en afslutning. Redegørelsen og analysen er dog fin.

Studienets kommentar

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

1. Redegørelse for udviklingen i de internationale magtrelationer i perioden ca. 1900-1950. Med anvendelse af relevante IP-begreber.
Den Europæiske Magtkamp:
1. Verdenskrig:
Konsekvenserne af Versailles traktaten for Tyskland
Tiden efter 1919:
2.verdenskrig
Det nye magtforhold i verden:
Neo-realismen:
2. Analyse af årsagerne til henholdsvis 1. Verdenskrig og 2. Verdenskrig. Inddragelse af selvvalgte historiske kilder. Sammenligning af de to årsager.
Årsager til 1. Verdenskrig:
Årsager til 2. Verdenskrig:
Kilder

Uddrag

"Den Europæiske Magtkamp:
Op gennem historien har Europas stormagter bekriget hinanden utallige gange. Stormagterne bekrigede hinanden på kryds og tværs for at opnå unipolaritet og være den herskende supermagt.

Flere gange har England måtte være tungen på vægtskålen, så magtbalancen kunne opretholdes. De indgik i forskellige alliancer på baggrund af en fælles magtinteresse i at forhindre en stormagt i at få overherredømme på fastlandet.

Det var interesser der igen gjorde sig glædende i 1914 og 1939, dvs. at alliancerne var ikke venskabelige, men en ren og skær nødvendighed, så multipolariteten fortsat kunne fungere. Efter 1. Verdenskrig gav præsident Wilson også magtbalancen skylden for krigen.

I andre sammenhænge har et magtbalancesystem haft en fredsbevarende effekt, men det havde det ikke i 1914."... Køb adgang for at læse mere

SRP: Magtbalancen i Europa 1900-1950 i Samfundsfag og Historie

[1]
Bedømmelser
 • 03-02-2013
  Givet af 3.g'er på STX
  Fin opgave!!!!!!!!!!!