Magnetvægt - Rapport i Fysik

  • STX 3.g
  • Fysik A
  • 12
  • 7
  • 1491
  • PDF

Magnetvægt - Rapport i Fysik

Rapporten "Magnetvægt" undersøger Laplaces lov.

Formål:
Forsøgets formål er at eftervise LaPlaces lov F=I∙∆s∙B ved at bruge magnetvægten.

Lærers kommentar

Beskrivelse af den 3. graf er selvmodsigende. Den 3. graf er ikke lineær, dvs. når antallet af magneter stiger, stiger kraften ikke. I afsnittet med "fejlkilder og usikkerhed" har de magnetiske genstande næppe betydning. Husk at angive i hvilken retning resultatet vil påvirkes af fejlkilderne. I "Konklusion" skyldes afvigelserne Hall-sonden, som var for stor til at komme helt ind mellem polerne.

Elevens kommentar

Jeg ville have læst den igennem, da jeg var færdig og rette sprogfejl samt slette nogle uvæsenlige kommentarer.

Indhold

Formål
Teori
Materialer
Fremgangsmåde
Resultater og databehandling
Fejlkilder og usikkerhed
Konklusion

Uddrag

Fremgangsmåde

Vi satte de små hesteskomagneter på en holder som står på en vægt. Så anbragte vi en leder vinkelret i mellemrummet af polskoene. Vi skulle variere en af de 3 størrelser: Strømstyrken I, lederens længde Δs og magnetfeltets styrke B, medens de 2 andre størrelse holdes konstante. Ved at afbilde F som funktion af hver størrelse kunne vi finde den ønskede sammenhæng med Laplaces lov. Derefter målte vi magnetfeltets styrke med en Hall-sonde, hvorefter vi kunne sammenligne vores resultater... Køb adgang for at læse mere

Magnetvægt - Rapport i Fysik

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.

Materialer relateret til Magnetvægt - Rapport i Fysik.