SRP om Magisk Realisme og "Blå Bror" i Dansk A og Spansk A

 • STX 3.g
 • SRP (Dansk A, Spansk A)
 • 12
 • 20
 • 8766
 • PDF

SRP om Magisk Realisme og "Blå Bror" i Dansk A og Spansk A

SRP om Magisk Realisme, som er skrevet i fagene Dansk A og Spansk A - SRP'et indeholder analyse, fortolkning og diskussion ud fra de 2 romaner; Blå Bror af Ib Michael og Del amor y ortros demonios (Om kærlighed og andre dæmoner) af Gabriel Gárcía Márquez.

Studienets kommentar

Ingen indholdsfortegnelse hvilket kan virke forvirrende for en læser. Herudover er der ingen kildefortegnelse.
Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Indledning
Metode
Redegørelse for magisk realisme
Analyse og fortolkning af Del amor y otros demonios
Delkonklusion af Del amor y otros demonios
Analyse og fortolkning af Blå bror
Delkonklusion af Blå bror
Diskussion og vurdering
Diskussion og vurdering af Del amor y otros demonios
Diskussion og vurdering af Blå bror
Konklusion

Uddrag

1. Indledning

I nærværende opgave redegøres indledningsvist for den litterære genre, magisk realisme, med henblik på at belyse disse genretræk i de to udvalgte romaner: henholdsvis Del amor y otros demonios af Gabriel García Márquez og Blå bror af Ib Michael. Begge disse romaner inviterer læseren ind i et univers, hvor både realismen og magien lever i teksten side om side: der lander en ufo på en mark udenfor Osted og i Colombia sætter en lille pige med overnaturlige fysiske kræfter og grøn fråde gang i et helt kloster – læseren tages med på en litterær rejse, hvor det til tider kan være svært at skelne mellem realismen og magien med mindre læseren dykker godt ned i teksten og piller den fra hinanden.

2. Metode
Det indledende afsnit omhandlende redegørelsen for magiske realisme danner baggrund for de aspekter, der er særligt udvalgt i analyse og fortolkning af hver enkelt roman, idet hensigten med dette litterære arbejde netop er at frembringe og belyse genretræk i disse romaner.
Der er valgt en nykritisk tilgang til analyse og fortolkning, da denne tilgang tager udgangspunkt i romanen som et autonomt værk, hvor læseren studerer samspillet mellem værkets helhed og dele. Derved fremkommer en delkonklusion af henholdsvis Del amor y otros demonios af Gabriel García Márquez og af Blå bror af Ib Michael. I valg af en nykritisk tilgang ligger der endvidere et fravalg i at se på Blå bror som en erindringsroman, hvor en biografisk analyse ville have været mere oplagt.
Herefter følger en diskussion og vurdering af henholdsvis Del amor y otros demonios af Gabriel García Márquez og af Blå bror af Ib Michael, hvor omdrejningspunktet er: Hvilke genretræk og stilistiske virkemidler anvendes, og hvorledes virker de? Hvad betyder læserens litterære tilgang til en tekst i denne sammenhæng? Hermed åbnes der op for den læserorienteret læsning, idet læseren som begreb bringes på banen. Afslutningsvis rundes af med en samlet konklusion.
Der inddrages relevante sekundære kilder både i analyse og fortolkning samt i diskussion og vurdering med henblik på at bringe flere synspunkter i spil... Køb adgang for at læse mere

SRP om Magisk Realisme og "Blå Bror" i Dansk A og Spansk A

[1]
Bedømmelser
 • 02-11-2011
  Givet af 3.g'er på STX
  Meget god inspiration til min egen - kommende - srp-opgave om magisk realisme. Jeg vil dog selv skrive i engelsk-dansk, da jeg ikke har spansk, som ellers er mest oplagt at belyse emnet magisk realisme med.