Mode, Medie & Identitet | Hiphop

Mode, Medie & Identitet | Hiphop

Opgaven handler om hip hoppens historie, og hvordan hip hop har ændret sig gennem tiden.

Problemformulering:
Vi skal finde ud af hvad hip-hop kulturen indebærer. Hertil er der en del underpunkter, men vi vil fokusere på disse: oprindelse, socialklasse, hvem der bliver hip-hoppere, tøj, musik, miljø.
Dertil skal afleveres en rapport om emnet, en film + en tilhørende plakat og en hjemmeside om emnet

Arbejdsspørgsmål:
• Hvad er hip hop
• Hvordan er hiphop opstået
• Hvilket tøj går hiphoppere i
• Hvorfor bliver man hip hopper
• Hvilken slags musik hører hiphoppere
• Kan alle blive hiphoppere
• Har hiphoppere slang
• Hvem er hiphopperes idol
• Hvilken socialklasse hører hiphoppere

Indhold

Problemformulering 4
Historien om hiphop 5
Delkonlution 6
Hip hop kulturen i dag 7
Hvorfor bliver man hip hopper 7
Del- konklusion 8
Hip Hop tøjstilen 9
Delkonklusion 10
English 11
The style 11
The attitude 12
The origin of hip hop 12
The four values 12
Partly conclusion 14
Kommunikationsteori 15
Modellen 15
Socialisering 16
Maslows behovspyramide 18
Målgruppeanalyse 19
Delkonklusion 21
Plakat 23
Gul 23
Blå 23
Rød 24

Uddrag

Historien om hiphop
Hiphoppen opstod i Bronx, en bydel i New York, som en lokal kultur i 1975. Bydelen Bronx var og er stadig forfaldende. Bronx blev opført i 1940, og startede som et pænt område, men det begyndte hurtigt at gå ned af i slut 50'erne, da der blev opført motorvejsforbindelser gennem og over bydelen.

Den larmende motorvej fik hurtigt de velhavende til at flytte til andre bydele i NY, så der til sidst kun var de fattige, som ikke havde råd til at flytte væk, tilbage. Det var primært sorte og indvandrere, der blev tilbage. Midt i 60'erne var bydelen præget af vold og voldelige opstande, ligesom mange andre af USA's ghettoer. Mange af disse opstande var dog præget af optimisme og tror på, at de nok skulle få det bedre. Denne optimisme kom bl.a. fra Black Power bevægelsen.
Drømmene og initiativerne forsvandt dog hurtigt, da ghettoerne fik et stigende narkoproblem. Dette medførte at mange unge begyndte at slutte sig til gadebander. I bander kunne de få en identitet, og blive til noget, i stedet for at leve i fattigdom resten af deres dage.
Fra 1968-1973 var Bronx præget af bandekrige mellem de rivaliserende bander. Gadebander havde/har rangordninger og afprøver/afprøvede grænser på gaden, for at udvide deres territorium. Bandekrigene begyndte dog at ebbe ud i 1974 fordi mange af bandemedlemmerne var blevet gamle.
Bandekrigene plejede at falde til ro om vinteren og genopstå om sommeren, men i sommeren 76, blev kampene aldrig genoptaget. Gadekampene havde fået sin afløser: graffiti.
Graffitien blev den nye måde at kæmpe på. I stedet for at kæmpe om områderne med vold, satte folk deres tag (en form for ord, navn eller tegn, der tilkendegjorde en identitet), for at markere at området tilhørte dem. Det mest kendte tag er: ”Kilroy Was Here”, som man har kunnet finde på toiletter over hele klodden, siden 2. verdenskrig. Det mest kendte danske tag er: ”Øvra”
I 1969 blev betydningen af graffitien udvidet. Graffitien fik en kollektiv form i store vægmalerier, som var en del i anti-fattigdomskampagner og udtryksform for ghettoerne, som ... Køb adgang for at læse mere

Mode, Medie & Identitet | Hiphop

[3]
Bedømmelser
 • 17-10-2016
  Givet af HF-elev på 2. år
  Flot opgave med masser af sider som også er forklaret på engelsk og den kommer omkring det hele i Hiphop. Savner måske nogle billeder så man får en bedre fornemmelse.
 • 24-04-2014
  Jeg har brugt den som en inspiration. Virkelig godt arbejde
 • 16-09-2013
  tvybunimo,p.å-q 'wdefr¨GHNbp 09u vbw