Primærproduktion hos vandpest | Rapport

 • STX 1.g
 • Biologi C
 • 10
 • 6
 • 1542
 • PDF

Primærproduktion hos vandpest | Rapport

Forsøg om fotosyntese hos vandplanter via iltmetoden. Både netto- og bruttoprimærproduktionen bliver bestemt.

Formål
Formålet med denne rapport er at måle primærproduktionen ved fotosyntese hos vandplanter ved hjælp af iltmetoden og at bestemme nettoprimær- og bruttoprimærproduktionen samt respiration.

Lærers kommentar

Du mangler kilder. Herudover skal du passe på med et par af dine formuleringer. Foreksempel giver det ikke mening at sige, at planten producerer fotosyntese.

Indhold

Formål
Teori
Materialer
Metode
Udførelse
Resultater
Diskussion
Fejlkilder
Konklusion

Uddrag

Materialer
• 2 glasflasker a 50 ml m. prop.
• Vandpest
• Alufolie
• Vandprøve
• Vandbad med lyskilde og stativsystem
• Iltmåler
• Termometer

Metode
Vi bruger iltmetoden, hvor vi beregner produktionen og tabet af ilt ved først at kende indholdet af ilt og derefter lader planterne producere henholdsvis fotosyntese og respiration hvorved vi kan finde produktionen og tabet af ilt.

Udførelse
• Først måler vi indholdet af ilt i vandprøven med iltmåleren (initialprøven).
• Derefter fylder vi to glas op med vand (ingen luftbobler) fra karet hvorefter vi tilsætter to lige lange vandpests og lukker med prop.
• På det ene glas vikles der alufolie om (mørkeflasken), mens vi lader den anden stå som den er (lysflasken).
• De to glas sættes herefter fast på stativet i vandbadet for at holde konstant temperatur, som kan aflæses på termometeret. Tiden for forsøget noteres.
• Efter omkring en time stoppes forsøger og der måles straks i de to glas med iltmåleren, tabet og produktionen af ilt... Køb adgang for at læse mere

Primærproduktion hos vandpest | Rapport

[1]
Bedømmelser
 • 28-04-2012
  Givet af 3.g'er på STX
  God opgave, men ja der mangler kilder.