Måling af Phosphatkoncentration - Lambert-Beers Lov

  • STX 2.g
  • Bioteknologi A
  • 12
  • 8
  • 1373
  • PDF

Rapport: Måling af Phosphatkoncentration - Lambert-Beers Lov

Rapporten beskriver en måling af phosphatkoncentrationen ved at bruge Lambert-Beers lov og spektrofotometri.

Formålet med dette forsøg er at finde phosphatkoncentrationerne forskellige steder i samme mølledam i Roskilde vha. af spektrofotometri.

Lærers kommentar

Flot besvarelse og meget fint at du vurderer og kommenterer dine resultater

Indhold

Teori
Metode
Procedure
Apparatur og kemikalier
Udførelse
Resultater
Efterbehandling
Diskussion og fejlkilder
Konklusion

Uddrag

Udførelse
6 plastreagensglas blev nummereret med følgende tal 0,2,4,6,8,10. Dernæst blev en automatpipette brugt til at afmåle phosphatstamopløsning og vand ud fra skemaet. Herefter blev der tilsat 4 mL. ammoniummolybdat/svovlsyre-reagens, og der blev rystet omhyggeligt. Små strimler af zinkfolie blev tilført, hvoraf dannelsen af den blå farve begynder. Efter 2 min blev disse fjernet med pincet. Derefter måles absorbansen af glas 2,4,6,8,10. 1000 µL af vandprøverne (F1, F2, F3, F4) blev tilsat i plastreagensglasene. Herefter følges den samme procedure som før med 4 ml ammoniummolybdat/svovlsyre-reagens, rystelse osv... Køb adgang for at læse mere

Måling af Phosphatkoncentration - Lambert-Beers Lov

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.