SRO om mønsterbrydere og social arv

 • STX 2.g
 • SRO (Samfundsfag A, Psykologi C)
 • 10
 • 19
 • 6034
 • PDF

SRO om mønsterbrydere og social arv

Studieretningsopgave (SRO) i Samfundsfag A og Psykologi C om mønsterbrydere og social arv.

3.0 Problemformulering
Min problemformulering lyder på baggrund af ovenstående:
1. Redegør for begreberne
• Anbragte børn
• Social arv
• Mønsterbrydere
Samt redegør for tilknytningsteorien

2. Analyser hvilke faktorer der kan have betydning for om børn i udsatte familier vil kunne bryde den negative sociale arv. Inddrag betydningen af anbringelser uden for hjemmet.

3. Diskuter konsekvenserne på samfundsplan og individplan hvis antallet af anbragte børn uden for hjemmet blev henholdsvis øget og sænket.

Du kan læse mere om social arv i vores kompendium Social arv.

Indhold

1.0 Abstract s. 1
2.0 Indledning s. 2
3.0 Problemformulering s. 3
3.1 Metode s. 3
4.0 Anbringelser s. 4-5
5.0 Social arv s. 6-7
5.1 Pierre Bourdieu s. 8-9
6.0 Mønsterbrydere s. 9
6.1 John Bowlby s. 9-10-11
6.2 Anbringelsesreformen s. 11
6.2.1 Forebyggelse s. 11-12
6.2.2 Fokus på anbragte børns skolegang s. 12
6.2.3 Øget efterværn s. 13
6.3 Mønsterbryderprocessen s. 13-14
7.0 Samfundsplan og individplan s. 14-16
8.0 Konklusion s. 17
Litteraturliste s 18
Bilag 1 – Forældrenes brug af alkohol, hash, narkotika, m.m. s. 19
Bilag 2 – Børn anbragt uden for hjemmet og efterfølgende levevilkår s. 20
Bilag 3 – Forløbet i en børnesag s. 21
Bilag 4 – Mønsterbryderprocessen s. 22
Bilag 5 – Tidslinje s. 23-25
Bilag 6 – Tabeller over anbragte børn s. 26-31

Uddrag

2.0 Indledning
Det at vokse op og have en følelsesmæssig tilknytning til andre mennesker, er væsentligt for, hvordan vi knytter os til andre mennesker senere i livet. Det er centralt i forhold til, hvordan vi møder verden og for vores selvværd og selvtillid. De fleste børn, har heldigvis denne følelsesmæssige tilknytning. Der er desværre en gruppe børn, der vokser op hos forældre, der på grund af svære problemer, ikke magter forældrerollen og som ikke kan give deres børn, denne nødvendige tilknytning. Disse børn vokser op, i en så kaldt socialt belastede familie. Udover at børnene her, kan få svært ved at knytte sig til andre mennesker, er der også en øget risiko for, at de overtager forældrenes adfærdsmønster og livsform. Videreførelsen af forældrenes adfærdsmønster og livsform, bliver til en social arv, som det efterhånden er blevet en samfundsopgave at afhjælpe, idet langt de fleste børn, går i daginstitution. Det diskuteres blandt mange, hvordan man bedst muligt kan støtte disse børn, i at bryde den sociale arv. I nogle tilfælde bliver barnet anbragt uden for hjemmet, da forældrene ikke magter rollen som forældre. Min grundholdning til anbringelser af børn, er, at alle forældre elsker deres børn, og at alle forældre gør deres bedste, ud fra de forudsætninger de har. At forudsætningerne ikke altid er lige gode, er noget man kan arbejde med, for jeg tror på, at situationen kan forandres. Jeg er bevidst om, at det er en svær, men nødvendig proces, i at hjælpe barnet. På trods af de svære opvækstvilkår, er der alligevel en gruppe der formår at bryde denne sociale arv, og skabe sig et godt voksenliv. Denne gruppe bliver betegnet som mønsterbrydere. Anbragte børn, social arv og mønsterbrydere er alle begreber, som jeg vil arbejde med i min opgave... Køb adgang for at læse mere

SRO om mønsterbrydere og social arv

[3]
Bedømmelser
 • 15-02-2011
  kanon... kan godt bruge... :D
 • 12-03-2014
  super hjælp til opgave
 • 03-11-2011
  Rigtig god inspiration