Mælkesyrebakterier og probiotika | Bioteknologi A

  • STX 1.g
  • Bioteknologi A
  • 12
  • 13
  • 3999
  • PDF

Rapport: Mælkesyrebakterier og probiotika | Bioteknologi A

Rapporten undersøger mælkesyrebakterier og probiotika og deres evne til at forlænge holdbarhed.

Formål
Formålet med forsøget er at undersøge om tilsætning af mælkesyrebakterier og probiotika kan medvirke en forlænget holdbarhed i kød. Dette undersøges ved at:
1) Se på forskellen af bakterieantal og sammensætning i ubehandlet kød, kød tilsat Cultura og Cultura alene, som har stået ved stuetemperatur i et hvis antal dage.

Forsøget er lavet på DTU.

Lærers kommentar

Flot opgave, kommer ind omkring det hele, god forståelse af emnet.

Indhold

Forord 3
Formål 3
Teori 3-7
Bakterie under deling 3
Immunsystem 3-5
Fordøjelsen 5-6
Probiotika 6-7
Holdbarhed – udnyttelse af probiotika 7
Præbiotika 7
TSA – og MRS procedure 8
Sterilt arbejde 8-9
Hypotese 9
Materialer 9
Forsøgsgang 9-11
Observationer 11
Fejlkilder 11
Diskussion 12
Konklusion 13
Kildeliste 14

Uddrag

Forsøgsbeskrivelse
Ved forberedelse af rør med Cultura, Kød og blanding (Cultura og kød)
Vi startede med at skrive dato, gruppenavn, og indhold (Cultura, kød og blanding) på de sterile Falcon-rør. Herefter afvejede vi ca. 20 g Cultura og kød og kom der i hver deres Falcon-rør, ved blandingen afvejede vi 15 g kød og 5 g Cultura dvs. 75 % råt kød og 25 % Cultura og kom det i et Falcon-rør. Mellem hver prøve skriftede vi vejeskål.

Herefter blandede vi indholdet grundigt med en teske får at opnå en jævn masse. Før vi brugte teskeen, gjorde vi den ren (steriliseret den) ved at benytte ethanol. Derefter var vi klar til at fortynder de tre prøver.

Ved fremstilling af fortyndinger af Cultura, kød og blanding
Gældende for alle tre prøver, afvejede vi 2 g, som vi derefter overførte til nye sterile Falcon-rør. (hvert Falcon-rør havde vi markeret tidligere med indhold og dens fortyndingsgrad 10-1). Herefter tilføjede vi 18 mL 0,9 % NaCl og satte låg på og lod det stå. Mens de tre prøver langsomt blev opløst, satte vi 19 sterile eppendorfrør på et stativ, hvor vi markerede låget med hvilken prøve der var i: 7 eppenfrør til Cultura, 6 til kødet og blandingen. Vi markerede alle eppenfrør med fortyndingsgrad og indhold. Herefter fyldte vi de 19 eppenfrør med 0,9 mL 0,9 % NaCl vand, ved at benytte en 1 mL pipette. Vi rystede de tre 10 gange fortyndende prøver grundigt i to minutter.

Herefter startede vi på fortyndingsrækkerne og arbejdede med en prøve ad gangen. Vi brugte en 100 uL pipette til at overføre 0,1 mL (100 uL) til det første eppenfrør i fortyndingsrækken. For at blande prøven godt og grundigt med den 0,9 NaCl i eppenfrøret sugede vi prøven op og ned et par gange med pipetten. Herefter skiftede vi pipette spids og overførte 0,1 mL fra det første rør (10-2) til det næste (10-3) og sugede igen op og ned et par gange med pipetten for at blande. Det udførte vi indtil vi havde en fortynding (10-7) for kødet og blandingen og (10-8) for Culturaen.

Her sker en 10 gange fortynding for hvert trin i fortyndingsrækken, da 0,1 mL prøve kommes i en 0,9 mL NaCl-opløsning.
Ved udpladning
Vi lavede tre TSA- og MRS-plader for hver prøve, med fortyndingerne 10-5, 10-6, 10-7 for kød og blanding, for Cultura fortyndingerne 10-6, 10-7 og 10-8. Vi markerede pladerne i bunden med prøvernes indhold og om det var en TSA- eller en MRS-plade. Vi tog 0,1 mL (gældende for hver prøve) af de ovennævnte fortyndinger, og spredte dem ud på den markerede agarplade ved at benytte en drigalski-spatel. Herefter kom vi pladerne i poser, ved at undgå kontaminering af andet i varmeskabet. Her inkuberede vi pladerne på hovedet, dvs. agaren var vendt opad ved 37oC i fem dage.

Kolonierne på pladen tælles
Vi talte kolonierne på pladen efter de fem dage, hvor det var nemmest for os at læse kolonierne ved den mest fortyndede plade. Herefter studerede vi bakteriekolonierne nærmere i et mikroskop... Køb adgang for at læse mere

Mælkesyrebakterier og probiotika | Bioteknologi A

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.

Materialer relateret til Mælkesyrebakterier og probiotika | Bioteknologi A.