Måltidskasser - fremtidens middagsmad

 • HHX 3. år
 • Afsætning A
 • 12
 • 10
 • 3399
 • PDF

Måltidskasser - fremtidens middagsmad

Opgaven indeholder en redegørelse for relevante omverdensforhold for markedet for måltidskasser.
En analyse af købsadfærden for kunderne
En diskusion af Aarstiderne.com og Retnemt.dk parametermix.

Opgaven indeholder således både en brancheanalyse samt en markedsføringsanalyse af 2 virksomheder.

Indhold

- Hvilke omverdensforhold kan have indflydelse på salget af måltidskasser?
- Analyser og vurder de væsentlige forskelle i købsadfærden for en børnefamilie ved køb af fødevarer på traditionel vis og køb af fødevarer på nettet.
- Analyser og vurder konkurrencesituationen på det danske marked for måltidskasser.
- Diskuter aarstiderne.com og retnemt.dk parametermix på det danske marked på grundlag af deres hjemmesider og evt. egen viden om branchen.

Uddrag

Hvilke omverdensforhold kan have indflydelse på salget af måltidskasser?

Jeg vil i dette spørgsmål se på hvilke af faktorerne i omverdensmodellen der kan have betydning for det videre salg af måltidskasser. Den første del af omverdensmodellen, er den afhængige omverden (nærmiljø). Dvs. de interessenter markedet løbende er i kontakt med og har en vis kontrol over.
Jeg vil som afgrænsning til dette spørgsmål, se de i bilag nævnte 4 udbydere som værende ”virksomheden” og alle andre måltidskasse leverandører osv. som konkurrenter.

 Konkurrenter
Konkurrencen på det heterogene marked er monopolistisk konkurrence, hvor forbrugeren har en større eller mindre grad af præferencer blandt de mange udbydere af madvare. Udbyderne af måltidskasser er dermed i konkurrence med de traditionelle dagligvarebutikker samt disses onlinetjenester (SuperBest nethandel osv.), da de tilbyder samme produkter under sammen produktgruppeniveau. Den skarpe konkurrence har en direkte påvirkning på markedets sammensætning af ..... Køb adgang for at læse mere

Måltidskasser - fremtidens middagsmad

[2]
Bedømmelser
 • 23-11-2011
  Givet af HHX-elev på 2. år
  Struktureret opgave med fokus på de ting, der er vigtige. Specielt den del med konkurrenceforhold gav mig inspiration og opgaven er velformuleret.
 • 04-11-2011
  Rigtig god opgave til inspiration :-) Der er dog mange modeller