Lyrik i 1980'erne - Bo Green Jensen og Michael Strunge

  • STX 2.g
  • Dansk A
  • 12
  • 12
  • 3331
  • PDF

Lyrik i 1980'erne - Bo Green Jensen og Michael Strunge

Med denne større opgave i Dansk om Lyrik i 1980'erne får du hjælp til, hvordan du kan lave en analyse af to digte af 80'er-digterne Bo Green Jensen og Michael Strunge; hhv. "Aftenbyen" og "Den hæslige by" med særligt fokus på komposition,

Opgaveformuleringen
Jeg vil analysere digtet ”Den Hæslige By” af Michael Strunge og digtet ”Aftenbyen” af Bo Green Jensen og i tilknytning til disse analyser give en fortolkning af de to digte. Ved hjælp af denne analyse og fortolkning, vil jeg til sidst give en samlet vurdering af, hvordan samfundsperioden kom til udtryk i disse digteres værker.

Studienets kommentar

Et superflot stykke arbejde, der kan fungere som inspiration for andre elever, der skal i gang med at skrivere deres danskopgave - eller som blot skal lave en analyse af digtene "Aftenbyen" og "Den hæslige by". Der foretages en flot analyse af digtene, ligesom fortolkningerne er på et rigtigt højt niveau. De to forfatteres skildringer af samfundet sammenlignes, så både ligheder og forskelle belyses.

Indhold

- Indledning/Problemformulering
- Analyse og fortolkning af Bo Green Jensens ”Aftenbyen”
- Analyse og fortolkning af Michael Strunges ”Den Hæslige By”
- Vurdering af, hvorvidt samtidsperioden kom til udtryk i de to værker samt en vurdering af, hvorvidt de to digteres synspunkter er samtidige
- Samlet konklusion
- Litteraturliste
- Bilag 1 (”Aftenbyen”)
- Bilag 2 (”Den Hæslige By”)

Uddrag

1. Indledning:
I 1980'erne skinnede den klare kritik af samfundet igennem hos fremtrædende samtidige unge digtere som Bo Green Jensen og Michael Strunge. Disse kritiserede samfundets individers trivielle levevis og endvidere også disses mangel på oprør mod samfundet.

Specielt Bo Green Jensen udtrykte gennem sine digte, hvordan almene og 'fordummede' samtidsborgere underlagde sig samfundets trivielle pligter og ikke gjorde en indsats for at gøre en individuel forskel i samfundet. Han pegede ydermere også på en stigende fordummelse blandt borgerne og mente ikke, borgerne var i stand til at foretage selvstændige beslutninger.
Michael Strunge udtrykte også en kritik af samfundet, men på nogle punkter anderledes end Bo Green Jensen. Med sin hyppige brug af paradokset: Kultur vs. Natur beskrev han, hvordan individet i 1980'ernes travle kulturelle rum var i trance i alle genskærene fra tv'er og byens lys.
Begge forfatteres fællestræk skinnede dog klart igennem i form af fælles kritik af samfundet og belyste tematikker.
De to digtere parafraserede bl.a. kunstnere som David Bowie og T.S. Eliot, som endvidere også ytrede deres samfundskritik gennem skrivning, dog lavede David Bowie det også til sang. De to englændere, udtrykte også deres kritik af det bedøvede og passive samfund og inspirerede Michael Strunge og Bo Green Jensen.

(...)

3. Analyse og fortolkning af Michael Strunges ”Den Hæslige By”:
Ligesom Bo Green Jensen, er det også Michael Strunges agenda at fremstille 1980'erne som et dystert årti. I digtet ”Den Hæslige By” beskrives det, hvordan 1980'ernes befolkning har taget form til en systematisk helhed, hvor ingen individuelle karakteristika eller fantasifulde drømme træder frem fra det dystre samfund. Dette beskrives i vers 5 og 6 ”En pige løfter sin kjole / og hendes køn er et ur”. Her umenneskeliggøres alt ellers kendetegnende og beskrives ved en materialistisk genstand, som skal erstatte et naturligt aspekt. Et urs funktion fremkommer også ekstra systematisk, og hvis alle borgeres køn er ure bliver de personlige karakteristika systematiserede. Samtidig er billedet bemærkelsesværdigt, fordi en kvindes køn normaltvist er forbundet med erotik og forplantning. Michael Strunge beskriver endvidere også i vers 12, 13 og 14 ”I byens udkant ligger sindssygehospitalet / hvor hvide patienter udvexler diagnoser, / smerte og medicin”, hvordan byens almene borgeres smerte over at leve i et trivielt samfund bedøves med medicin, som får disse til at glemme deres personlige følelser... Køb adgang for at læse mere

Lyrik i 1980'erne - Bo Green Jensen og Michael Strunge

[1]
Bedømmelser
  • 23-10-2011
    Rigtig god inspiration