Lykke-Per af Henrik Pontoppidan

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk
 • STX 3.g
 • Dansk A
 • 12
 • 16
 • 4779
 • PDF

Litterær artikel: Lykke-Per af Henrik Pontoppidan

Få hjælp til at skrive din litterære artikel om et uddrag fra Henrik Pontoppidans "Lykke-Per" med Studienets opgavehjælp.

Opgavehjælpen hjælper dig sikkert igennem Opgave 1 fra eksamenssættet 2009 august i Dansk, hvor man skal skrive en litterær artikel som bl.a. inkluderer en analyse og fortolkning af et uddrag fra Lykke-Per med fokus på udviklingen i hovedpersonens natursyn, samt en perspektivering hvor billedet Morgen i Riesengebirge inddrages.

Vores opgavehjælp til "Lykke-Per" er en indsamling af alle de synspunkter, elementer, argumenter og citater, det kunne være relevant at komme ind på i en analyse og fortolkning samt perspektivering af uddraget.

Uddrag

Resumé af uddraget
Per har netop afsluttet sin uddannelse som ingeniør, og han er nu på rejse fra Berlin mod Alperne. På vejen dertil gør han et holdt i byen Linz for at se på en jernbanebro. Da en flok tyskere til hans store irritation bliver ved med at snakke til ham, beslutter han sig for at gå op ad en fjeldsti. På turen mod toppen af bjerget bliver Per overvældet af følelsen, naturen giver ham, og dette sætter en masse tanker i gang om eksistensen, sjælen, troen og Gud. Per reflekterer over, hvorfor han rammes af denne følelse. Sædvanligvis tænker den unge ingeniør på, hvordan naturen kan bearbejdes og bruges til tekniske formål, men nu får naturen ham til at tænke på storhed og guddommelighed. Naturen indgyder ham med en letheds følelse, og han tænker tilbage på dengang, præsten ved hans fars kiste prædikede om Guds stemme og himmerige. Per siger dog til sig selv, at det ikke er Gud, der har skabt universet, men at der er en naturvidenskabelig forklaring....

Tid
Tiden omkring Det moderne gennembrud
Romanen Lykke-Per udspiller sig i tiden omkring Det moderne gennembrud, der er en brydningstid. Det moderne industrisamfund bryder frem og dette medfører en række kulturelle, samfundsmæssige og økonomiske forandringer. Per står i romanen midt i denne splittede tid. Derfor er tidshorisonten vigtig for romanen og tolkningen af den.

Flashbacks
Uddraget strækker sig kun over et par timer en eftermiddag, men læseren får gennem flashbacks tilbage til Pers barndom også noget at vide om hans fortid.

Komposition
Opbygningen
Selvom der kun er tale om et romanuddrag, ses alligevel en særlig kompositorisk opbygning. Per går længer og længere op på bjerget, og i takt med dette, går læseren også dybere og dybere ind i Pers refleksioner og overvejelser. Han bevæger sig længere og længere tilbage i sine tanker og overvejer helt tilbage til urtilstanden. Han overvejer, om der virkelig er en skaber eller Gud, der har skabt hele verdenen. På den måde følger Pers opadstigning også hans tankerække. Udviklingen er styret af hans langsomt ændrede syn på naturen i løbet af hans opstigning af bjerget. Den bevæger sig fra:
en handling i nuet
 en følelse af overvældelse
 refleksion over overvældelsen.

Sted og miljø

Stedet er centralt for dette uddrag af romanen. Per er rejst fra Danmark, og det er netop, da han for første gang stifter bekendtskab med den vilde natur, at hans syn på livet begynder at vakle. Derhjemme er han vandt til skove og enge, men her e... Køb adgang for at læse mere

Lykke-Per af Henrik Pontoppidan

[55]
Bedømmelser
 • 11-04-2010
  Jeg sad virkeligt fast i den her opgave, men det var en super god hjælp at læse det her. Især stykket der omhandlede det moderne gennembrud hjalp med at sætte teksten ind i en sammenhæng og derved forstå den bedre. Tror helt bestemt også at jeg vil hive det her frem til årsprøver/eksaminer :)
 • 25-04-2010
  Lige præcis til "Lykke-Per" står der ikke noget helt vildt og specielt som man ikke selv kan se ud fra teksten, men er god at have til eksamen vedr. den litterære artikel.
 • 25-09-2015
  ..................................
 • 05-05-2015
  Rigtig stor hjælp. Gennemgribende behandlet.