SRO om befolkningens lykke og chi-i-anden-test i mat A og samf A

  • STX 2.g
  • SRO (Matematik A, Samfundsfag A)
  • 12
  • 12
  • 2880
  • PDF

SRO om befolkningens lykke og chi-i-anden-test i mat A og samf A

Studieretningsopgave (SRO) om "lykke". Opgaven undersøger den statistiske sammenhæng mellem om folk bor med ægtefælle/partner og deres alder med, hvor lykkelige de er. Opgaven indeholder overvejelser omkring signifikansniveau, kritisk mængde og chi^2-tests.

Indhold

1) Operationalisering af ”lykke” og mulige hypoteser
2) Undersøg disse hypoteser ved hjælp af Surveybank
3) Diskuter hvilke usikkerheder dine undersøgelser under pkt. 2 er behæftet med
4) Konklusion
Abstract
Bilag 1 – lykke afhængig af ægtefælle/partner
Bilag 2 – lykke afhængig af alder i intervaller
Litteraturliste

Uddrag

Det kan være vanskeligt at finde mange måder at operationalisere folks ”lykke” på. Men en god og meget enkel metode er helt sikkert at bede folk vurdere, hvor lykkelige de er med tilværelsen i almindelighed – man kan så på et evt. spørgeskema lave forskellige grader af lykke og ulykke. Man kunne så lave undersøgelsen kvalitativ, hvor man formentlig kunne komme mere i dybden med, hvad ”lykke” helt præcist er for folk, og samtidig kunne man få en dybere forståelse for hvilke forhold, der medvirker til folks ”lykke”. Ulempen er, at en kvalitativ undersøgelse ikke ville være repræsentativ og man kunne ikke være sikker på at diskuterede forhold også gælder for den brede befolkning. Man kunne også vælge at lave en kvantitativ undersøgelse, hvor fordelen så er, at man får langt flere svar, og derved muligvis kunne sige noget om hvor ”lykkelige” folk i Danmark er... Køb adgang for at læse mere

SRO om befolkningens lykke og chi-i-anden-test i mat A og samf A

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.

Materialer relateret til SRO om befolkningens lykke og chi-i-anden-test i mat A og samf A.