Lydens hastighed i atmosfærisk luft

  • STX 1.g
  • Fysik A
  • 12
  • 9
  • 1076
  • PDF

Rapport: Lydens hastighed i atmosfærisk luft

Formålet med disse øvelser er, at bestemme lydens fart i atmosfærisk luft. Det gør vi ved direkte målinger og beregninger.

Det er en rapport som er skrevet over en række forsøg omkring lyd og lydens hastighed.

Lærers kommentar

"Rigtig godt arbejde, du har fået de vigtigste ting med. især teoriafsnittet er rigtig godt. Din konklusion skal være mere dybdegående."

Studienets kommentar

Fin rapport. Der kunne godt være mere forklarende tekst i databehandlingen, og afsnittet om fejlkilder bør uddybes. Man skelner mellem fejlkilder, som vil påvirke dit resultat i en bestemt retning, og måleusikkerheder som ikke har nogen retning.

Indhold

Øvelsens formål
Teori og definitioner
Skematisk tegning
Forsøgets udførelse
Forsøgets måleresultater
Behandling af data
Fejlkilder
Konklusion

Uddrag

Forsøg 1:
Mikrofonerne forbindes til en tæller, således at mikrofon 1 tilsluttes der hvor der står indgang A, og mikrofon 2 tilsluttes hvor der står indgang B. Med funktionsvælgeren indstilles på det punkt der hedder START A – STOP B. Tællerens lyspanel viser nu tidsforskellen fra et lydsignal rammer mikrofon 1 til det rammer mikrofon 2. Tiden t måles i mille sekunder (ms).
Man anbringer nu mikrofonerne, placeret i forsøgsstativerne, med en indbyrdes afstand L på 0,50 m.
Man må ikke anbringe lydgiveren fast på samme mord som mikrofonerne, da lyden så går gennem bordet og ikke luften. Man må ikke tale eller trampe i gulvet under forsøgets udførelse.

Med samme opstilling – samme placering af mikrofoner og lydgiver – måles tiden 4 gange – og gennemsnitstiden beregnes

Forsøg 2:
Forsøget udføres med et apparat som vist på tegningen tilhørende forsøg 2. I et glasrør sættes en luftsøjle i svingninger af en stemmegaffel. Luftsøjlens længde kan justeres ved at løfte en vandbeholder op og ned.
Stemmegaflen slås an over rørmundingen og luftsøjlens længde indstilles til der høres at tonen bliver forstærket. Finjuster til lydstyrken er maximal og mål så rørets længde. Gentag forsøget med så mange overtoner som muligt. Derefter gentages forsøget med en anden frekvens. Alle resultater indføres i et skema som vist i ”måleresultater”.

Forsøg 3:
I den ene ende af skolegården står en forsøgsperson med en basket bold, der slås i jorden med konstant hoppefrekvens. Samtidig med går de øvrige forsøgspersoner væk fra basket bolden.
Bemærk, at man tydeligt kan høre forskel på, hvornår bolden rammer jorden og hvornår den rammer hånden.
Personen stopper, når de er nået til en afstand, hvor man netop hører asfaltlyden, når bolden rammer jorden. (Det er en god idé, på forhånd at have en forestilling om, hvilken afstand fænomenet optræder på)... Køb adgang for at læse mere

Lydens hastighed i atmosfærisk luft

[1]
Bedømmelser
  • 03-04-2014
    den er god inspiration