Rapport om Lydens hastighed i luft

 • STX 2.g
 • Fysik A
 • Ingen givet
 • 7
 • 1110
 • PDF

Rapport om Lydens hastighed i luft

Fysikrapport skrevet over to forsøg, der søger at bestemme lydens hastighed i luft.

1) At bestemme lydens hastighed ved hjælp af et halvåbent resonansrør og en stemmegaffel.
2) At bestemme lydens hastighed i atmosfærisk luft ved hjælp af mikrofon og tæller.

Lærers kommentar

Faglig og saglig rapport. Der er dog lidt problemer i din analyse af fejlkilder og usikkerheder. Du blander disse sammen.

Studienets kommentar

En kort, præcis rapport, der dog er overordenligt god til at danne sig et overblik over dette standardforsøg.

Indhold

For begge forsøg er indholdet:

Formål:
Teori:
Apparaturliste:
Forsøgsopstilling/-udførsel:
Resultater:
Resultatbehandling:
Fejlkilder:
Konklusion:

Uddrag

Lydens hastighed i atmosfærisk luft ved hjælp af mikrofon og tæller:
Apparaturliste:
En IMPO-tæller, to mikrofoner, to stykkker klaptræ, målebånd og termometer.

Forsøgsopstilling/-udførsel:
De to mikrofoner (M1 og M2) anbringes i afstanden ∆s og tilsluttes IMPO-tælleren i indgang A og B. Når lydsignalet frembringes ved at slå de to stykker klaptræ mod hinanden, og lydsignalet registreres i M1, sættes IMPO-tælleren igang, og når signalet registreres i M2 standes tælleren. Derefter kan tidsrummet ∆τ aflæses.
Forsøget udføres med tre forskellige afstande, og for hver afstand foretages tre målinger.
Ved forsøget start noterede vi temperaturen til at være 23,7o, men under forsøget svingede den imllem 22-24o.

Lydens hastighed ved hjælp af et halvåbent resonansrør og en stemmegaffel:
Apparaturliste:
Resonansrør, stemmegaffel på 1700 Hz, gummihammer, målebånd/lineal

Forsøgsopstilling/-udførsel:
Stemmegaflen anslås over den åbne ende af røret, som er stillet lodret. En vandoverflade skal danne den lukkede ende af røret, således at vandoverfladen kan hæves og sænkes (rørets længde varieres) via en gummislange, der er forbundet med røret. Resonanspunkterne findes ved at hæve/sænke vandoverfladen til de bestemte punkter, hvor lyden fra stemmegaflen forstærkes. Punkterne markeres med elastikker.
Når alle resonanspunkterne er fundet, måles afstanden s imellem dem. Gennemsnittet af disse beregnes, hvorefter bølgelængden λ fås ved: λ = 2s... Køb adgang for at læse mere

Rapport om Lydens hastighed i luft

[24]
Bedømmelser
 • 22-09-2008
  Super opg. Den viser nogle grundlæggende ting om lyd og bøgler
 • 21-01-2005
  gennemført og meget beskrivende opgave som får et stort 10 tal
 • 03-04-2014
  download gooood LYD!
 • 03-09-2012
  rigtig god og meget meget fyldigt !! Klart en anbefaling.