SRP om Lyd og Trigonometriske Funktioner i Matematik og Fysik

  • STX 3.g
  • SRP (Matematik A, Fysik A)
  • 10
  • 27
  • 5786
  • PDF

SRP om Lyd og Trigonometriske Funktioner i Matematik og Fysik

SRP'et indeholder en redegørelse for lydbølger og hvordan disse kan beskrives ved trigonometriske funktioner, og derudover bliver fænomener som interferens, superposition og resonans forklaret - Opgaven er skrevet i Matematik A og Fysik A.

Elevens kommentar

I min bedømmelse har jeg fået at vide at fysikken i opgaven var perfekt men min matematik var uklar og trak ned i opgaven.

Studienets kommentar

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Abstract 1
Indhold 2
Indledning 2
Sinus og cosinus som funktioner. 3
Sinussvingninger 5
Funktionerne tangens og cotangens 6
Tangensfunktionen 6
Differentiering af tangensfunktionen. 8
Cotangens 9
Additionsformlerne og de logaritmiske formler 10
Additionsformlerne 10
De logaritmiske formler 12
Beskrivelse af lydbølger ud fra de trigonometriske funktioner 14
Superposition og interferens 16
Resonans 17
Eksperimentel undersøgelse af interferens og resonans. 18
Formål 18
Teori 18
Materialer 19
Fremgangsmåde 19
Resultater og databehandling 19
Vurdering 20
Konklusion 20
Gruppehastighed, fasehastighed og stødtoner. 21
Eksperimentelt forsøg med stødtoner. 22
Formål 22
Teori 23
Fremgangsmåde 23
Materialer 23
Resulatater og databehandling 23
Vurdering 25
Konklusion 25
Konklusion 25
Litteraturliste 26
Bøger: 26
Websites 26

Uddrag

Indledning:
Bølgebevægelser kendes fra mange forskellige ting, heriblandt en bølgende kornmark, når man kaster en sten i stille vand, lys og fra lyd. Disse bølgebevægelser kan beskrives med trigonometriske funktioner. Lydbølger ændrer i lufttrykket som, vi opfanger med trommehinden.

I dette studieretningsprojekt der blive beskrevet hvordan fænomener som resonans, stødtoner og interferens virker og hvordan disse kan blive beskrevet matematisk. Der vil både være en grundig teoretisk gennemgang af fænomenerne samt praktiske eksempler på hvad disse fænomener kan bruges til.

Der vil også blive foretaget forsøg med disse fænomener. Ved læsning af denne opgave vil du få besvaret spørgsmålet om lydtrykket altid bliver dobbelt så stort hvis man sætter to højtalere til sit anlæg, end hvis man bare sætter en højtaler til sit anlæg. Du vil også finde ud af hvilken funktion der er den mest ideelle til at beskrive en lydbølge.

Projektet indledes grundlæggende teoretisk viden, hvorpå der bygges på for at finde en korrekt beskrivelse af lydbølger. Desuden vil det uddybes omkring resonans, interferens og superposition af bølger. Til sidst vil projektet beskrive gruppehastighed og fasehastighed, hvor under begrebet hører stødtoner... Køb adgang for at læse mere

SRP om Lyd og Trigonometriske Funktioner i Matematik og Fysik

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.