Luthers reformation og analyse af samfundsændringerne

  • STX 2.g
  • Historie A
  • 7
  • 2659
  • PDF

Luthers reformation og analyse af samfundsændringerne

Større opgave i Historie A om Luthers reformation.

Problemformulering
Med udgangspunkt i en redegørelse af Luthers rolle ved opgøret med den katolske kirke i 1400-1500 tallet, ønskes en analyse af de vigtigste samfundsændringer i dette tidsrum. Endvidere vil jeg diskutere hvilken betydning Luthers opgør fik for ændringen af overgangen fra katolicisme til protestantisme i Nordeuropa.

Problemstillinger:
- En biografi af Martin Luther
- Humanisme og bogtrykkerkunsten
- De 95 teser
- Den naturvidenskabelige revolution

Elevens kommentar

Mine kildehenvisninger burde have været i fodnote-form i stedet for bagerst i opgaven.

Indhold

Indledning s. 3
Fra barnsben til doktorgrad s. 3-4
Bruddet med den katolske kirke s. 4
De 95 teser s. 4-5
Renæssancen s. 5
Økonomi og borgerstandens vækst s. 5-6
Enevælden s. 6
Genfødsel af græsk kunst s. 6
Humanismen og bogtrykkerkunsten s. 7
Den naturvidenskabelige revolution s. 7-8
Overgangen fra katolicisme til protestantisme s. 8
Den nye protestantiske trosretning s. 8-9
Konklusion s. 9
Kildehenvisninger s. 10
Litteratur- og kildefortegnelser s. 11

Uddrag

Indledning

”Jeg er en bondes søn, min far, bedstefar og stamfar har været rigtige bønder”.1
Sådan udtalte Martin Luther sig engang om sin familie. Til trods for denne baggrund, formåede Luther at blive en ægte mønsterbryder og en veluddannet professor i teologi. Gennem hele hans levetid havde Luther en evig kamp med sig selv, sin religion og samfundet. Resultatet af hans lange studier og kampe førte til skabelsen af den protestantiske kirke og den evangelisk-lutherske kirke, som den kaldes i Danmark.

Fra barns ben til en doktorgrad

Martin Luther blev født i Eisleben, Tyskland i 1483 i en bondefamilie. I sine unge dage gennemgik Luther den almene skole, latinskolen og derefter universitet, eftersom hans forældre havde forudbestemt, at han skulle studere jura og blive en lærd mand. Derefter påbegyndte Luther sine jurastudier, men et lynnedslag2 der nær havde kostet ham livet gjorde, at han valgte at vie sit liv til gud. Dette gjorde han ved at blive tiggermunk og derfor bosatte han sig i et kloster, i den tyske by Erfurt, hvor han begyndte at læse teologi i 1505. Nu skulle Luther leve som tiggermunkene, hvis ønske var, at leve i fattigdom for at ære gud og frelse deres sjæle.
I årerne som munk, var Luther blevet en respekteret og lærd mand, og derfor blev han sendt til Rom i 1510, for at repræsentere klosteret ved en ordenskongres4. Luther blev dybt forarget over Rom, som var fyldt med ludere, drukkenbolte og lommetyve. Han havde fornemmelsen af, at præster og biskopper brød deres cølibat og levede direkte ukirkeligt.
Ved hans hjemkost forsatte han dog stadig sine studier til en doktorgrad i teologi og da kurfyrsten (en fyrste i en tysk delstat, som skulle vælge den tysk-romerske kejser) af Sachsen moderniserede sit nye universitet i Wittenberg i 1512, blev Luther anbefalet som professor i teologi.
I Wittenberg var hans opgave først og fremmest at holde prædikener over Bibelen, men derudover underviste han også i logik og fysik.
Luther syntes at passe sit arbejde fint, indtil en dag i 1517, hvor den tyske dominikanermunk Johann Tetzel (1465-1519) kom til Sachsen for at sælge afladsbreve5. Luthers reaktion på dette var stærk, da han var overbevist om, at man ikke kunne købe sig til guds nåde. For at gøre modstand, satte han derfor 95 teser om afladshandel op på kirkedøren i Wittenberg, velvidende det ville få konsekvenser.

Bruddet med den katolske kirke

For at kunne forstå Luthers voldsomme reaktion, bliver vi nødt til at se på hans udvikling gennem årerne. Luther var, som alle andre borgere, optaget af at frelse sin sjæl gennem katolicismens forskrifter og syv sakramenter. Men som ung munk havde han sine personlige krige at kæmpe. Han udførte dagligt alle de katolske ritualer som munk gennem bøn, skriftestole og faste, men i en grad, så det gik ud over hans helbred.
Alligevel følte Luther, at han ikke kunne sone sine synder. Dette fik han bevist for sig selv under sit besøg i Rom, da han gav en pengegave til kirken, for at sikre et dødt familiemedlem et godt liv efter... Køb adgang for at læse mere

Luthers reformation og analyse af samfundsændringerne

[1]
Bedømmelser
  • 06-06-2013
    bedre opgave som kan bruges som inspiration..