Litterær Artikel om Novellen Lollapalooza af Jan Sonnergaard

 • STX 2.g
 • Dansk A
 • 10
 • 4
 • 1588
 • PDF

Litterær Artikel om Novellen Lollapalooza af Jan Sonnergaard

Litterær artikel om Jan Sonnergaards novelle "Lollapalooza".
Opgaven indeholder bl.a. en karakteristik af hovedpersonen, sproget og de stilistiske virkemidler samt en vurdering af novellens centrale temaer og budskab.

Studienets kommentar

Gennemarbejdet analyse og fortolkning af novellen "Lollapalooza".

Der mangler dog overvejelser over fortælleren - hvorfor træder han pludselig frem i slutningen af novellen? Hvad er hans hensigt med at fortælle historien? Og hvorfor undskylder han for at have fortalt den? Opgaven havde fået topkarakter, hvis den også havde kommet med et bud på disse spørgsmål.

Sproget - og stavningen - kunne desuden optimeres

Uddrag

I novellen benytter Jan Sonnergaard en direkte tale, til at være nærværende, og derved fange sin læser. Den måde hvorved han opnår dette, er nærmest i et mønster, hvor der først berettes om fortællerens egne oplevelser, for dernæst at opsumerer hvad der er blevet sagt, bare med en personlig tolkning. Jeg kan give et eksempel. På side 108 i sidste afsnit, fortælles hvordan Henning er inspireret af fortidens kunstnere, dette er meget objektivt og fortæller præcis hvad der er sket. Lige efter dykker man et lag længere ned, da der kommenteres på udsagnet: ”Hvem kan tro på dét lort nu om dage.” Her bliver der udefra fortalt hvad man skal tænke om emnet, eller måske snarere hvad man allerede tænker.

Det er et stærkt forfatterkneb at kunne forudsige/ lede læserens tanker imod et udsagn, for derefter at skrive det ordret. I det omtalte afsnit ledes læseren, der er nemlig en meget diskret afstandstagen fra Hennings levevis. I sætningen: ”(…) så skal du have blomster i håret” er det ikke længere nøgternt. Ordet så har en opremsende effekt, hvor læsetempoet sættes op, bliver uoverskueligt, og Olavs kollektiv på Frederiksberg latterliggøres. Det føltes som om vi har hørt det før, som om vi har været der dengang vi var små – det er fortid nu. På den måde kan læserens spørgsmål systematisk formuleres, igennem en gennemtænkt komposition og valg af ord.

Denne form for meningsdannelsesproces, er samtidig et af den fortællende journalistiks virkemidler. Hvor der ikke udelukkende forholdes til fakta, men også til den personlige vinkel og den gode historie. Hvor følelser og individet er formuleret langt klarere og mere målrettet, end en almindelig artikel. Jan Sonnergaards novelle er derfor et glimrende eksempel på den fortælleteknik, journalister låner virkemidler fra, når de skriver fortællende journalistik... Køb adgang for at læse mere

Litterær Artikel om Novellen Lollapalooza af Jan Sonnergaard

[1]
Bedømmelser
 • 06-09-2011
  Givet af 3.g'er på STX
  Fin opgave der kan give inspiration

Materialer relateret til Litterær Artikel om Novellen Lollapalooza af Jan Sonnergaard.