Rockwool A/S | Logistik

 • HHX 2. år
 • Virksomhedsøkonomi
 • 10
 • 12
 • 2731
 • Word2003

Rapport: Rockwool A/S | Logistik

Eksempel på opgave om logistik i Rockwool. Opgaven er skrevet i 2005.

Indhold

Indholdsfortegnelse 1
Indledning 3
Problemformulering 3
Logistik 4
Virksomhedens organisering 4
Intern logistik 5
Eksternt samarbejde 6
Transport 7
Logistikomkostninger 8
ABC-analyse 9
Lager 9
Lagerservice 10
Leverandør og indkøb 10
Konklusion 11
Evaluering 12

Uddrag

Indledning
Vi har i faget logistik valgt at beskæftige os med virksomheden Rockwool A/S, som er en produktionsvirksomhed der producerer materiale til isolering. Rockwool A/S er en danskejet virksomhed med 800 medarbejdere. De leverer isolering af stenuld til bl.a. bygninger, industrianlæg, kraftværker, skibe og platforme. Deres produktion baserer sig på højteknologi, og de har omfattende forskning i såvel processer som produkter. Deres væsentligste indsatsområder for de kommende år er fortsat udvikling af miljø og kvalitet, øget internationalisering samt IT. En stor del af deres produkter eksporteres til især østeuropæiske lande.
Vi har valgt denne virksomhed da den er stor og giver anledning til nogle spørgsmål, der kan bruges til formulering af undernævnte problemformulering.

Problemformulering
I forbindelse med opgaveløsningen har vi nogle spørgsmål så vi gerne vil have besvaret. Dertil vil vi vurdere om vi finder virksomhedens strategi og logistik optimal. Vi vil først og fremmest beskrive hvad begrebet logistik omfatter og derefter beskrive hvordan dette ser ud hos Rockwool A/S. Vi vil finde ud af hvordan virksomheden organisering er opbygget og hvor logistik funktionen er placeret. Herefter vil vi vurdere om en anderledes placering af denne funktion vil kunne optimeres ved en redigering. Udover det vil vi gerne vide hvordan virksomhedens eksterne samarbejde med leverandører og aftagere fungerer. Vi vil herefter vurdere om det eventuelt kan forbedres.
Udover de ting som allerede er nævnt vil vi undersøge følgende:

• Har virksomheden et sikkerhedslager for at undgå restordre og opnå kundetilfredshed?
• Har virksomheden eget eller lejet transport?
• Hvad består logistikomkostninger af?
• Bruger virksomheden en form for ABC-analyse/ 80/20-regel til at rangordne sine varer?
• Hvordan fungerer lagerets indretning? Fast eller flydende?
• Hvordan vælger virksomheden sine leverandører, ud fra leveringssikkerhed eller prisen?
• Hvordan indkøbes der i virksomheden?
• Kunne en anden bestillings – og indkøbsmetode optimere lagerfunktionen?

Efter vi har undersøgt og fundet svar til ovennævnte spørgsmål, vil vi beregne hvor store virksomhedens lager- og ordreomkostninger er og om virksomheden indkøber den optimale indkøbsstørrelse. Sidstnævnte beregnet ved Wilsons formel.

Logistik
Begrebet logistik stammer fra militæret og dækker over levering af materiale. Logistik omfatter godstransporter, lagring, emballage samt dertil koblede informationssystemer og administrative processer. Derfor beskæftiger man sig inden for logistik med materialernes vej gennem hele behandlingskæden fra råvarer via forskellige produktionsskift til anvendelse, genanvendelse eller genoptagelse... Køb adgang for at læse mere

Rockwool A/S | Logistik

[6]
Bedømmelser
 • 20-03-2011
  Givet af Studerende på 1. år
  opgaven giver et kort overblik over virksomheden Giver inspiration til at lave en mere dybdegående analyse af Rockwools logistik Dybde og beregninger
 • 27-02-2016
  Givet af HHX-elev på 3. år
  Er en god hjælp til at komme igang
 • 31-05-2016
  gtkkgkrkgkkrkkgkrkgrgr
 • 13-12-2010
  God til inspiration.