Disjecta membra og Åbent digt til Vorherre | Analyse

  • STX 2.g
  • Dansk A
  • 10
  • 4
  • 1548
  • PDF

Digt- og lyrikanalyse: Disjecta membra og Åbent digt til Vorherre | Analyse

Analyse og fortolkning af Ivan Malinowskis digte "Åbent digt til Vorherre" (1963) og "Disjecta Membra" (1958). Til sidst er der en kort sammenlignende konklusion.

Uddrag

Malinowskis gennembrud kom med digtsamlingen ”Galgenfrist” i 1958, hvor digtet ”Disjecta membra” optræder. Dette digt, og flere andre i digtsamlingen kan beskrives som ”paniske digte”, der skildrer verden som kaotisk, splittet og uden faste værdier. Især splittelsen er et hovedtema i de to digte, ”Disjecta membra” og ”Åbent digt til Vorherre”, som begge beskriver denne usle verdenssituation. Dog fastholdes der et håb og en vilje til at kreere en bedre verden i slutningen af begge digte.

Digtet ”Disjecta membra” skrev Malinowski i 1953, og digtet kom med i hans fjerde digtsamling, ”Galgenfrist”. Malinowski var erklæret socialist hvilket kommer til udtryk i flere af hans digte.

Disjecta membra er latin, og betyder dissektion af lemmer, altså lemmer der bliver adskilt/opskåret. Digtets hovedtema er splittelse, både den fysiske opdeling ved f.eks. den på det tidspunkt nyligt overståede verdenskrig, og den åndelige splittelse.

”Disjecta membra” er, ligesom de fleste andre af Malinowskis udgivelser, modernistisk poesi. Der er både eksempler på vulgært og romantisk, poetisk sprog (krepere, kløves til roden, blod panik vs. evighed, solnedgang, længsel, elskende osv.) Opbygningen er meget eksperimenterende, idet der hverken er faste rim eller gennemgående rytme. Der er dog eksempler på allitteration, bl.a. i strofe 7: ”ved vandrende vande under tage af halm”, hvor bogstaverne v og a går igen. Der er dog små stykker af rytme der går igen; i strofe 3, 4 og 5 har første vers 13 stavelser, mens strofe 7, 8 og... Køb adgang for at læse mere

Disjecta membra og Åbent digt til Vorherre | Analyse

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.

Materialer relateret til Disjecta membra og Åbent digt til Vorherre | Analyse.