Beskrivelse af Litauen | Tværfagligt projekt

Beskrivelse af Litauen | Tværfagligt projekt

Tværfagligt projekt om Litauen

Problemformulering

Vi har valgt at skrive om Litauen, som er et af de baltiske lande. Når vi skriver om landet, vil vi inddrage viden fra forskellige fag, heriblandt dansk, international økonomi, erhvervsret og samtidshistorie.

Til at starte med vil vi beskrive Litauens demografiske forhold med specielt henblik på de kulturelle forhold.

Vi vil undersøge, hvordan præsidentskiftet i 1985 i Sovjet kom til at påvirke Litauen indtil dets selvstændighed i 1991.
Derefter vil vi undersøge den historiske udvikling efter selvstændigheden, med henblik på levevilkår, arbejdskraft, korruption og bestikkelse. Desuden vil vi komme ind på de politiske aspekter med henblik på medlemsskabet af EU og NATO, og i den forbindelse vil vi gøre rede for problemet med Kaliningrads specielle stilling.

Endvidere vil vi beskrive og analysere den økonomiske udvikling efter selvstændigheden i 1991 og vurdere, hvordan den i fremtiden vil udvikle sig, med henblik på faktorer som arbejdsløshed, lønniveau og udenrigshandel.

Endvidere vil vi se på de juridiske aspekter, når man vil etablere sig eller handle med Litauen, herunder blandt andet samarbejdsformer, ejendomsret og kapitalkrav.

Indhold

Problemformulering 3
Demografiske forhold 4
Litauens historie 5
Optagelse i EU og NATO 6
Levevilkår 8
Litauens økonomi 9
Økonomisk krise 10
Udenrigshandel 10
Eksport 10
Import 11
Handelsbalancen 11
Danmarks aktivitet i Litauen 12
Import fra Litauen 12
Eksport til Litauen 12
Arbejdsløshed 12
Lønstrukturen 13
Forfatningen 14
Juridiske aspekter 15
Samarbejdsformer 16
Konklusion 18
Noter 20
Kildefortegnelse 21

Uddrag

Litauens historie

Efter præsidentskiftet i Sovjet, hvor Mikhail Gorbatjov overtog ledelsen, blev den økonomiske og politiske liberalisering i sovjet sat i gang. Få år efter, ved Berlinmurens fald, sluttede den kolde krig og i Litauen var den syngende revolution i gang. Her demonstrerede befolkningen imod den daværende regering. I 1988 stiftedes den nye litauiske folkefront ”Sajüdis”, som var en folkefront til forsvar af den økonomiske omstrukturering. Som et tegn på den ønskede selvstændighed i landet, genindførte man det gamle gul, grøn og røde flag. I den syngende revolution, demonstrerede litauerne hovedsageligt om ønsket for økonomisk selvstyre og om at deres love skulle have første prioritet.3

Sovjets daværende præsident Gorbatjov havde indtil da set de baltiske lande som allierede i hans kamp, men efter den kolde krigs afslutning, hvor de baltiske lande begyndte at kæmpe for deres frihed, blev et angreb på de baltiske ledere sat i gang. Sovjet indledte angrebet med økonomisk blokade mod Litauen. Men allerede i løbet af foråret indgik Litauen og Sovjet et kompromis om, at Litauen skulle afskedige sine uafhængighedsønsker og at Sovjet tilgengæld skulle hæve sin boykot. Blandt de litauiske indbyggere fandtes uafhængighedsønskerne dog stadig efter ophørelsen af boykotten. Dette førte til, at Sovjet i efteråret 1990 anvendte specialstyrker, kaldet OMON, imod udvalgte litauiske institutioner. Grupper som Moskva-tro kommunister, russiske organisationer og en del af det polske mindretal støttede dette angreb mod Litauen.4... Køb adgang for at læse mere

Beskrivelse af Litauen | Tværfagligt projekt

[7]
Bedømmelser
  • 18-11-2004
    Dejlig stor og omfattende opgave, tja, nærmest alt hva'' hjertet kan begære!
  • 03-05-2010
    god opgave,,,,,,,,,,,,,,,,
  • 14-12-2004
    udmærket opgave
  • 06-12-2004