Lissabon traktat + EU

  • HHX 1. år
  • International økonomi
  • 12
  • 10
  • 3054
  • PDF

Lissabon traktat + EU

Rapport om LIssabon traktaten og EU

Indhold

Indledning
Gør rede for EU samarbejdet efter implementeringen af Lissabon-traktaten
1) Øge åbenhed og demokrati i EU
2) Effektivisere EU-samarbejdet igennem lettere beslutningstagning
3) Bedre tackling af globale udfordringer
Giv en samfundsøkonomiske analyse og vurdering af fordele og ulemper ved EU
Landbrugspolitik
Konfliktløsning
Støtteordninger
Harmonisering
Konklusion

Uddrag

Indledning
Danmark er en lille nation uden den store magt eller indvirkning på verdensøkonomien. Vi har ikke meget at sige, når de store nationer beslutter sig. De europæiske politikere mente efter 2. verdenskrigs masseødelæggelser, at sådanne uenigheder skulle undgås i fremtiden igennem en fælles union, hvor konflikter og samarbejde på forskellig vis kunne diskuteres og løses. Den Kolde Krig brød og Europa skulle stå stærkt udadtil, da de lå i midten af konflikten.
I 1951 indgik 6 lande i en traktat vedrørende samarbejde af kul- og stålfremstilling (Europæiske kul- og stålfællesskab) med Frankrig, Italien, Belgien, Holland, Luxembourg og Tyskland som stiftere. Dette var revolutionerende, eftersom Tyskland og Frankrig igennem de seneste 100 år havde været i krig mod hinanden, ikke mindre end tre gange. Det var et skridt hen imod en fælles union. Efterfølgende kom Rom- og Euratom-traktaten i 1957, hvilket tilsammen udgjorde Det Europæiske Fællesskab (EF, senere kaldet EU). Disse traktater indebar, som man kan se i figur 2 et fællesmarked (det indre marked), hvor tjenesteydelser, varer, kapital og arbejdskraft kunne bevæge sig uden hindringer over grænserne. Dvs. en fælles toldunion for at undgå hindring af handel, fælles landbrugspolitik samt en transportpolitik. Dette blev også skabt pga. en stigende trussel fra NIC-landene (New Industrialised Countries). Danmark ville ikke være en del af dette fællesskab, da vi hellere tilgodeså et samarbejde i Norden eller sammen med vores store samhandelspartner Storbritannien. Og derfor meldte vi os ind i European Free Trade Association (EFTA), hvor vi fik frihandel med Portugal, Norge, Sverige, Storbritannien og en række andre lande. Danmark og Storbritannien blev først optaget i EF i 1973. 37 år efter, 18 medlemslande større (se figur 1) og 8 traktater rigere står EU i dag som nu er blevet en økonomisk og monetær union med over 500 millioner indbyggere og et bruttonationalprodukt (samlede produktion) på over 12 billioner euro (90 billioner kroner) og med egen valuta... Køb adgang for at læse mere

Lissabon traktat + EU

[1]
Bedømmelser
  • 27-09-2011
    Fin opgave, masser inspiration, der kan bruges.