AT synopsis om Lineær programmering (LP)

 • STX 2.g
 • AT (Matematik A, Samfundsfag A)
 • Ingen givet
 • 4
 • 1554
 • PDF

AT synopsis om Lineær programmering (LP)

Skrevet som AT7-projekt. Synopsis i Matematik A og Samfundsfag A.

Overemnet var krig, medier og teknologi og jeg valgte at arbejde med lineær programmering.

Præsentation af de væsentligste problemstillinger
1. Historisk belysning af de problemstillinger der opstod med transport og ressourcefordeling i den amerikanske hær under 2. Verdenskrig med henblik på udgangspunktet for Simplex-algoritmen.
2. Definition af LP og kort matematisk undersøgelse af de LP-metoder der blev brugt under 2. Verdenskrig til løsning af problemstillingerne.
3. Undersøgelse af baggrunden for udviklingen af Simplex-algoritmen fra 1947. Herunder kildeanalyse af artiklen Linear Programming af George. B. Dantzig, med henblik på at undersøge hvorfor lige netop Simplex-algoritmen er så anvendelig.
4. Kort gennemgang af princippet i Simplex-algoritmen.
5. Diskussion og vurdering af, hvorvidt LP stadig spiller en rolle i den moderne økonomiske planlægning.

Elevens kommentar

Fik 12 som samlet vurdering (både synopsis og mundtlig årsprøve)

Studienets kommentar

Synopsen er lidt for kort. Husk at perspektivere til tidligere AT-forløb.

Indhold

Problemformulering
Præsentation af de væsentligste problemstillinger
De væsentligste delkonklusioner
Oversigt over materialer, teorier og metoder
Samlet konklusion
Spørgsmål til videre undersøgelse
Perspektivering
Litteraturliste

Uddrag

Problemformulering
Lineær programmering, der også er kendt som LP, blev anvendt til løsning af problemer med optimering af transport og ressourcefordeling i den amerikanske hær under 2. Verdenskrig. Det var en ret simpel metode, der alligevel krævede lang tid at løse. I 1947 valgte det amerikanske luftvåben derfor en gruppe, fik til opgave at udvikle en bedre og hurtigere metode til løsning af de militære planlægningsproblemer, der opstod i 2. Verdenskrig. Med Georg B. Dantzig i front udviklede de den datamaskinebaserede Simplex-algoritme, der var i stand til at løse store optimeringsproblemer hurtigt og sikkert, og det viste sig, at metoden havde mange anvendelsesmuligheder indenfor forskellige brancher. Med udviklingen af datamaskinerne efter krigen blev det muligt at anvende Simplex-algoritmen i praksis, og anvendelsen af lineær programmering steg derfor enormt. Jeg vil se nærmere på grundlaget for udviklingen af Simplex-algoritmen, og efterfølgende vil jeg undersøge de matematiske principper bag algoritmen med henblik på at diskutere og vurdere hvorvidt lineær programmering stadig spiller en rolle i den moderne økonomiske planlægning... Køb adgang for at læse mere

AT synopsis om Lineær programmering (LP)

[4]
Bedømmelser
 • 11-09-2017
  ,.,.,,,.,.,., , , ,, , , , , ,, , ,, , , , , ,, , , , , , , , , ,, , ,,,, , , ,
 • 11-02-2010
  Opgaven er rigtig god og giver god inspiration!
 • 16-11-2011
  Givet af 3.g'er på STX
  Virkeligt en god hjælp :)
 • 13-04-2011
  Givet af HHX-elev på 2. år
  Flot opgave. God som inspiration.