"Ligeglad" af Michael Strunge

 • STX 1.g
 • Dansk A
 • 10
 • 8
 • 2110
 • PDF

"Ligeglad" af Michael Strunge

En stor opgave om Danmark i 80'erne (+ kort om dansk litteratur) med en analyse og fortolkning af Michael Strunges digt "Ligeglad" fra 1980.

Opgaveformulering
Hvorfor hopper man ud af et vindue? Det kan jeg måske ikke finde et endeligt svar på i min opgave, men jeg vil forsøge at indkredse det samfund og den litteratur, som Strunge var en del af og på den baggrund analysere og fortolke digtet ”LIGEGLAD”.

Indhold

Digtet "Ligeglad"
Indledning
Danmark i 80'erne
Litteratur i 80'erne
Analyse og fortolkning af teksten
Konklusion
Litteraturliste

Uddrag

"'I LIGNER ALLE HINANDEN
DET BEKYMRER MIG.' Et af Michaels Strunges budskaber i digtet 'LIGEGLAD' går på kritik af den ensretning, som efter hans opfattelse herskede i det danske samfund i 80'erne. Konservatismen var udbredt i Vesteuropa, både Danmark og England havde f.eks. konservative statsledere, så den dominerende politiske ideologi støttede 'dyder' som bevarelse af det bestående borgerlige samfund med kernefamilier og parcelhuse.

En ensretning bredte sig altså i den danske befolkning, og det var bl.a. dette, der fremprovokerede punk-bevægelsen, som var en total modsætning til det borgerlige samfund, hvor det ikke var velset at gå imod strømmen med et så anderledes udtryk, som punk-bevægelsen benyttede sig af.

Denne bevægelse blev også i sig selv ensrettet, og det blev et krav at klæde sig på en bestemt måde for at opnå accept i gruppen, dvs. at det blev folks udseende, der spillede den afgørende rolle med hensyn til definitionen på, om man var punker eller ej. På den måde blev der tale om en form for uniformering og dermed ensretning, og det samme gjorde sig gældende for discoflipperne og yuppierne. Der er dog ingen tvivl om, at Michael Strunge i ovenstående citat sigter mod den borgerlige ensretning, fordi han i strofen nedenunder nævner parcelhuskvartererne..."... Køb adgang for at læse mere

"Ligeglad" af Michael Strunge

[3]
Bedømmelser
 • 26-02-2012
  beutiful :D Meget nyttig som inspirations ;)
 • 08-04-2013
  Tak for hjælpen, det har du gjort godt!
 • 06-05-2009
  god opgave, men ikke til et 12-tal