Les Choristes | AT synopsis

Les Choristes | AT synopsis

En AT synopsis om Les Choristes i Fransk, Mediefag og Psykologi.

Problemstillinger:
- Vi vil redegøre for hvilke metoder m. Matthieu anvender i forhold til de tidligere anvendte på den franske skole.
- Vi vil analysere filmens evne til at vise hvordan m. Matthieus metoder påvirker børnenes identitet.
- Vi vil diskutere udviklingen hos børnene med henblik på Morhange og diskutere hvilke muligheder m. Matthieu giver børnene i fremtiden.

Indhold

1. Titel
2. Indledning
3. Problemformulering
4. Problemstillinger
5. Metode
6. Konklusioner på arbejdet med de enkelte problemstillinger
7. Konklusion
8. Litteraturliste

Uddrag

Denne synopsis samt efterfølgende fremlæggelse, vil handle om den franske film ”Les Choristes”, hvor vi sætter fokus på identitetsdannelse, med henblik på de udsatte børn fra ”opdragelsesan-stalten for vanskelige børn”, ”Fond de l'Etang”.

5. Metode
Vi har til disse forskellige taksonomiske niveauer brugt nogle forskellige metoder alt afhængig af fokus. Fagene som er benyttet til dette er Mediefag og Psykologi

Hermeneutisk metode -> Hermeneutisk videnskabsideal -> Kvalitative metode

Vi har skildret mellem den autoritære opdragelsesmetode og den demokratiske opdragelsesme-tode, og redegjort for skolens/inspektørens overbevisning omkring opdragelse, nemlig ”Action - Reaction”... Køb adgang for at læse mere

Les Choristes | AT synopsis

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.